PHOTO & VDO
ภาพกิจกรรมวัดเซนต์จอห์น

ต้อนรับ บาดหลวงวินเซนต์ เอกพงษ์ พงษ์สูงเนิน
และ บาดหลวงยอห์น บอสโก ณรงค์ รวมอร่าม

วันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม 2019 | วัดเซนต์จอห์น

วัดเซนต์จอห์น 1110/9 ลาดพร้าว ซอย 2 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

Copyright © 2019 Saint John Church. All Rights Reserved.