[hfe_template id='3451']
Article
บทความน่าสนใจ

แรงบันดาลใจในการเป็นคริสตชน – นิโคลัส ธงชัย เพิ่มวัฒนานนท์

        ตอนเด็ก ๆ อยู่ราชบุรีได้มีโอกาสเข้าไปสัมผัสบรรยากาศภายในวัดคาทอลิก มีความรู้สึกสุขใจอย่างบอกไม่ถูก จนเวลาผ่านมาเนินนาน ครั้งเมื่อลูกสาวมาเรียนคำสอนและตัดสินใจรับศีลล้างบาปที่วัดเซนต์จอห์น เห็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับชีวิตลูกสาวในทางที่ดีขึ้นอย่างมาก ด้วยคำภาวนาอธิฐานต่อพระเจ้าและแม่พระ และเมื่อลูกสาวชักชวนให้มาเรียนคำสอน ก็ตัดสินใจมาเรียนทันที ระหว่างเรียนมีความสุขมากกับสิ่งดี ๆ ที่ได้เรียนรู้เรื่องราวของพระเจ้า สามารถสัมผัสได้โดยไม่รู้สึกเบื่อหน่าย ทำให้เข้าใจและนำไปปฏิบัติได้ในชีวิตจริง จึงตัดสินใจรับศีลล้างบาป เป็นคริสตชนเหมือนลูกสาว

โดย… นิโคลัส ธงชัย เพิ่มวัฒนานนท์

[hfe_template id='12174']
[hfe_template id='3140']