[hfe_template id='3451']
Article
บทความน่าสนใจ

แรงบันดาลใจในการเป็นคริสตชน – มารีอา อนงค์ไพร สู้ชนะ

      โดยคำชักชวนของแฟนและครอบครัวที่เป็นคาทอลิก ปรารถนาให้ดิฉันเป็นส่วนหนึ่งในคริสตศาสนา จะได้เป็นครอบครัวเดียวกันที่สมบูรณ์ ด้วยการเล่าเรื่องราวต่าง ๆ ของพระคริสต์และแม่พระให้ดิฉันฟังตลอด จึงเกิดความซาบซึ้งและสนใจที่จะมาศึกษาคำสอนอย่างจริงจัง อีกทั้งเป็นการเตรียมตัวก่อนเข้าสู่พิธีแต่งงานอย่างถูกจารีตประเพณีของคาทอลิก

      เมื่อได้มาเรียนคำสอน นับวันยิ่งเกิดความศรัทธาและรักพระเจ้ามากยิ่งขึ้น สิ่งดี ๆ ผ่านเข้ามาในชีวิตเหมือนพระเจ้าทรงมอบให้กับดิฉัน วันนี้ได้รับศีลล้างบาปเป็นคริสตชนอย่างถูกต้องแล้ว ต้องขอขอบพระคุณพระเจ้าที่ทรงปูทางทุกสิ่งที่ดีงามสำหรับดิฉันและขอขอบพระคุณคุณพ่อทุก ๆ ท่านที่ได้ช่วยสอนคำสอนเป็นอย่างดีกับนักเรียนทุก ๆ คน

โดย… มารีอา อนงค์ไพร สู้ชนะ

[hfe_template id='12174']
[hfe_template id='3140']