[hfe_template id='3451']
Article
บทความน่าสนใจ

แรงบันดาลใจในการเป็นคริสตชน – ลูเซีย โยนออฟอาร์ค นิชาภา กิตติวัฒนกุล

          เริ่มรู้จักพระเจ้าตอนเรียนอยู่ปี 2 และเริ่มสนใจศึกษาพระคัมภีร์จากห้องสมุดตอนเรียนปี 4 ทุก ๆ ครั้งที่ได้อ่านพระคัมภีร์จะมีความสุขมาก

          ในห้วงหนึ่งของชีวิตที่ขุ่นมั่วมีความคิดที่จะฆ่าตัวตาย แต่ด้วยพระเจ้าทรงดลใจให้หลุดพ้นจากห้วงเวลานั้นและทรงชี้นำให้มีชีวิตอยู่ต่อไป ดิฉันชอบการสวดภาวนาทุกค่ำคืน ทำให้จิตใจสงบ และดิฉันก็รู้ว่าพระเจ้าทรงรับฟังทุกเรื่องราวที่ดิฉันพูด และทรงตอบรับคำภาวนากลับมาในหนทางที่แตกต่างกัน ทั้งจากหนังสือที่อ่าน จากคำปลอบประโลม และข้อคิดเห็นจากเพื่อนที่ผ่านเข้ามาในห้วงเวลานั้นได้อย่างเหมาะเจาะเหมาะสม  ทำให้ดิฉันมีสติและคิดได้

          ความรักของพระเจ้า ได้เปลี่ยนแปลงชีวิตดิฉันให้ดีขึ้น ทำให้ดิฉันอยากเป็นศิษย์ติดตามพระองค์ จึงได้มาเรียนคำสอนเพิ่มพูนความรู้ให้ถูกต้อง เพื่อการรับศีลล้างบาปเป็นคริสตชนอย่างสมบูรณ์

โดย… ลูเซีย โยนออฟอาร์ค นิชาภา กิตติวัฒนกุล

[hfe_template id='12174']
[hfe_template id='3140']