[hfe_template id='3451']
Article
บทความน่าสนใจ

บทความ ความหมายวันอาทิตย์ (ใบลาน) พระทรมานของพระคริสตเจ้า

วันอาทิตย์ (ใบลาน) พระทรมานของพระเยซูเจ้า (สัปดาห์ที่ 6 ของเทศกาลมหาพรต) เป็นวันแรกของสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์ที่เริ่มต้นด้วยความชื่นชมยินดี ฉลองการเสด็จเข้ากรุงเยรูซาเล็มอย่างสง่าของพระเยซูเจ้า 

十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十

วันอาทิตย์ (ใบลาน) พระทรมานของพระเยซูเจ้า (สัปดาห์ที่ 6 ของเทศกาลมหาพรต) เป็นวันแรกของสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์ที่เริ่มต้นด้วยความชื่นชมยินดี ฉลองการเสด็จเข้ากรุงเยรูซาเล็มอย่างสง่าของพระเยซูเจ้า (เป็นการทำนายล่วงหน้าถึงการกลับคืนพระชนม์ชีพของพระองค์ ซึ่งพิธีกรรมระลึกถึงโดยการแห่ใบลาน) การเข้าสู่กรุงเยรูซาเล็ม ยังเป็นการทำนายล่วงหน้าถึงการเข้าสู่กรุงเยรูซาเล็มแห่งสวรรค์ของคริสตชน เราจะเห็นว่าสิ่งที่พระศาสนจักรเน้นในการแลองพิธีกรรมในวันนี้ คือ การเสด็จเข้ากรุงเยรูซาเล็มอย่างสง่า (บทนำของพระทรมาน และภาพต่อเนื่องของการกลับคืนพระชนม์ชีพของพระเยซูเจ้า) และพระทรมานของพระคริสตเจ้า

การแห่ใบลาน เป็นการแสดงว่าเรารับพระเยซูเจ้าเป็นกษัตริย์ของเรา
และเราพร้อมที่จะร่วมการถวายบูชาของพระองค์บนไม้กางเขนในพิธีมิสซา

十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十

ใบลาน เป็นสิ่งคล้ายศีล ไม่ใช่เครื่องรางที่มีอำนาจในตัวเอง
แต่การที่คริสตชนเก็บใบลานไว้ที่บ้านเพื่อเป็นประจักษ์พยานถึงความเชื่อในพระเยซูเจ้ากษัตริย์และพระเมสสิยาห์
และในชัยชนะปัสกาของพระองค์

 

พระเยซูเจ้าทรงเป็นสันติราชา และไม้กางเขนเป็นพระบัลลังก์ที่พระองค์ทรงใช้ในการปกครองโลก ดังนั้น เราจะเห็นได้ว่าการอ่านพระทรมานเป็นส่วนที่สำคัญของพิธีกรรมในวันนี้ และเป็นที่มาของชื่อของวันอาทิตย์นี้ คือ วันอาทิตย์พระทรมานของพระคริสตเจ้า

ขณะอ่านพระทรมาน เราคุกเข่าเมื่ออ่านถึงตอนที่พระเยซูเจ้าทรงสิ้นพระชนม์ การคุกเข่าในพิธีกรรมเป็นอากัปกิริยาที่แสดงถึงการนมัสการแสดงความเคารพอย่างสูงสุด หรือ การเป็นทุกข์ถึงบาป อาจกล่าวได้ว่า โดยการคุกเข้า เราคริสตชนนมัสการพระคริสตเจ้ากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ผู้ทรงยอมสละชีวิตเพื่อเรา ในขณะเดียวกันเราก็เป็นทุกข์ถึงบาปของเรา เพราะสำนึกดีว่าเพราะบาปของเรา พระเยซูเจ้าจึงทรงยอมสิ้นพระชนม์เพื่อกอบกู้เราให้พ้นจากบาป

บทนำขอบพระคุณในวันนี้กล่าวถึง “การสิ้นพระชนม์ของพระองค์ท่าน ได้ชำระล้างข้าพเจ้าทั้งหลายให้พ้นบาป การกลับคืนพระชนม์ชีพของพระองค์ท่านทำให้ข้าพเจ้าทั้งหลายเป็นผู้ชอบธรรม” ดังนั้น ภาพของการฉลองในพิธีกรรมวันนี้แม้จะเน้นที่พระทรมาน แต่ก็เป็นพระทรมานที่นำไปสู่การกลับคืนพระชนม์ชีพ คือ ชัยชนะของพระเยซูเจ้าในฐานะกษัตริย์ ผู้ปกครองในดวงใจของเราคริสตชนทุกคน

พิธีกรรมของวันจันทร์ อังคาร พุธ ในสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์ มีความหมายอย่างมากเพราะทำให้เราเห็นภาพของพระเยซูเจ้าผู้ทรงเชื่อฟังพระบิดาเจ้า ทรงยอมรับความทุกข์ทรมาน สิ้นพระชนม์ และจะทรงได้รับชัยชนะในที่สุด ดังนั้น ธรรมล้ำลึกแห่งพระทรมานและการยอมสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนโดยเฉพาะเหตุการณ์ก่อนพระทรมาน จึงเป็นศูนย์กลางของการรำพึงของคริสตชนตลอด 3 วันนี้

เราปิดเทศกาลมหาพรตในวันพฤหัสศักดิ์สิทธิ์ก่อนพิธีมิสซาตอนเย็นระลึกถึงการเลี้ยงของพระเยซูเจ้า ในวันพฤหัสศักดิ์สิทธิ์ตอนเช้ามีมิสซาและพิธีเสกน้ำมันศักดิ์สิทธิ์ การเสกน้ำมันศักดิ์สิทธิ์ทำให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างศีลมหาสนิทกับศีลศักดิ์สิทธิ์อื่นๆ (มีศีลศักดิ์สิทธิ์ที่ต้องใช้น้ำมันศักดิ์สิทธิ์เป็นส่วนหนึ่งในการประกอบพิธี ได้แก่ ศีลล้างบาป ศีลกำลัง ศีลบวช และศีลเจิมคนไข้) และพิธีกรรมยังเน้นที่การเป็นสงฆ์สูงสุดของพระเยซูเจ้า และให้ความหมายของศีลบวชว่าเป็นของประทานจากความรักของพระเยซูเจ้า และเพื่อรับใช้พระศาสนจักรด้วยการอุทิศตนตามแบบอย่างของพระเยซูเจ้า ในพิธีกรรมจึงมีการรื้อฟื้นคำสัญญาของพระสงฆ์ นอกจากนั้นยังกล่าวถึงความเป็นสงฆ์แห่งศีลล้างบาปของประชากรพระเจ้าด้วย

ขอบคุณข้อมูลจาก
www.kamsonbkk.com

十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十

[hfe_template id='10935']
[hfe_template id='3140']