Parish Bulletins
สารวัดเซนต์จอห์น

มิใช่ท่านทั้งหลายได้เลือกเรา แต่เราได้เลือกท่าน

พระคริสตเจ้าตรัสว่า “มิใช่ท่านทั้งหลายได้เลือกเรา แต่เราได้เลือกท่านมอบภารกิจให้ท่านไปทำจนเกิดผล และผลของท่านจะคงอยู่” ยน 15:16

Read More »

ทำใจของท่านให้สงบ ด้วยความเงียบและการภาวนา

ผู้ฝึกปฏิบัติธรรมหนุ่มคนหนึ่งไปหาพระอาวุโสและบ่นว่า แม้ชีวิตของเขาจะได้มอบจนหมดสิ้นให้กับการทำความดี เขายังคงไม่สามารถบรรลุถึงสันติสุข…

Read More »

เรื่องเล่าจากพี่ชายท่านหนึ่งฉายภาพ ‘ความสำเร็จ’ ของพี่สาวในบทบาทการเป็นคนดูแล “เรื่องในบ้าน” โดย.. นิ้วกลม

พี่ชายคนหนึ่งเล่าถึงพี่สาวของเขาว่า ก่อนหน้านี้นานมาแล้วพี่สาวถูกให้ออกจากงาน จากนั้นจึงรับบทบาทเป็นคนดูแล “เรื่องในบ้าน” ขณะที่พี่น้องคนอื่นก็ออกไปทำงานในบริษัทหรือกิจการตัวเอง โลกของพี่สาวคือการดูแลพ่อแม่และภาระหน้าที่ต่าง ๆ ในบ้าน ซึ่งในสายตาที่มักตัดสินคนจากหน้าที่การงานอาจมองว่าชีวิตของพี่สาวเป็นชีวิตที่ล้มเหลว เพราะไม่มีงานทำ กระทั่งตัวเธอเองก็อาจรู้สึกเช่นนั้น

Read More »

แรงบันดาลใจในการเป็นคริสตชน – มารีอา อนงค์ไพร สู้ชนะ

แรงบันดาลใจในการเป็นคริสตชนโดยคำชักชวนของแฟนและครอบครัวที่เป็นคาทอลิก ปรารถนาให้ดิฉันเป็นส่วนหนึ่งในคริสต์ศาสนา จะได้เป็นครอบครัวเดียวกันที่สมบูรณ์ ด้วยการเล่าเรื่องราวต่าง ๆ ของพระคริสต์และแม่พระให้ดิฉันฟังตลอด จึงเกิดความซาบซึ้งและสนใจที่จะมาศึกษาคำสอนอย่างจริงจัง อีกทั้งเป็นการเตรียมตัวก่อนเข้าสู่พิธีแต่งงานอย่างถูกจารีตประเพณีของคาทอลิก

Read More »

แรงบันดาลใจในการเป็นคริสตชน – นิโคลัส ธงชัย เพิ่มวัฒนานนท์

ตอนเด็ก ๆ อยู่ราชบุรีได้มีโอกาสเข้าไปสัมผัสบรรยากาศภายในวัดคาทอลิก มีความรู้สึกสุขใจอย่างบอกไม่ถูก จนเวลาผ่านมาเนินนาน ครั้งเมื่อลูกสาวมาเรียนคำสอนและตัดสินใจรับศีลล้างบาปที่วัดเซนต์จอห์น เห็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับชีวิตลูกสาวในทางที่ดีขึ้นอย่างมาก

Read More »

แรงบันดาลใจในการเป็นคริสตชน – ลูเซีย โยนออฟอาร์ค นิชาภา กิตติวัฒนกุล

เริ่มรู้จักพระเจ้าตอนเรียนอยู่ปี 2 และเริ่มสนใจศึกษาพระคัมภีร์จากห้องสมุดตอนเรียนปี 4 ทุก ๆ ครั้งที่ได้อ่านพระคัมภีร์จะมีความสุขมาก ในห้วงหนึ่งของชีวิตที่ขุ่นมั่วมีความคิดที่จะฆ่าตัวตาย แต่ด้วยพระเจ้าทรงดลใจให้หลุดพ้นจากห้วงเวลานั้นและทรงชี้นำให้มีชีวิตอยู่ต่อไป ดิฉันชอบการสวดภาวนาทุกค่ำคืน ทำให้จิตใจสงบ และดิฉันก็รู้ว่าพระเจ้าทรงรับฟังทุกเรื่องราวที่ดิฉันพูด และทรงตอบรับคำภาวนากลับมาในหนทางที่แตกต่างกัน ทั้งจากหนังสือที่อ่าน จากคำปลอบประโลม และข้อคิดเห็นจากเพื่อนที่ผ่านเข้ามาในห้วงเวลานั้นได้อย่างเหมาะเจาะเหมาะสม ทำให้ดิฉันมีสติและคิดได้

ความรักของพระเจ้า ได้เปลี่ยนแปลงชีวิตดิฉันให้ดีขึ้น ทำให้ดิฉันอยากเป็นศิษย์ติดตามพระองค์ จึงได้มาเรียนคำสอนเพิ่มพูนความรู้ให้ถูกต้อง เพื่อการรับศีลล้างบาปเป็นคริสตชนอย่างสมบูรณ์

ลูเซีย โยนออฟอาร์ค นิชาภา กิตติวัฒนกุล

Read More »

วัดเซนต์จอห์นเปิดรับสมัครผู้สนใจ “คริสตศาสนธรรม” เรียนคำสอนผู้ใหญ่ รุ่นปี 2020

เพื่อรู้จักศาสนาคริสต์ นิกายคาทอลิก
หรือเพื่อรับศีลล้างบาปเป็นคริสตชน
หรือเพื่อรื้อฟื้นความรู้ด้านคำสอน
ทุกวันอาทิตย์ เวลา 10.30-12.00 น.
เริ่มเรียน วันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม ศกนี้

Read More »

วัดเซนต์จอห์นขอร่วมแสดงความยินดีกับ คริสตชนใหม่ (วัดเซนต์จอห์น) รุ่นปี 2019

ยินดีต้อนรับคริสตชนใหม่วัดเซนต์จอห์นทั้ง 13 ท่าน ที่มีความศรัทธาในองค์พระเจ้า เข้ารับการอบรมคำสอนด้วยความตั้งใจจนจบการอบรม และได้ขอรับศีลล้างบาปเมื่อเย็นวันเสาร์ที่ 13 มิถุนายนที่ผ่านมา

Read More »

ภาพบรรยากาศ พิธีรับศีลล้างบาปคริสตชนใหม่วัดเซนต์จอห์น รุ่นปี 2019

ยินดีต้อนรับคริสตชนใหม่วัดเซนต์จอห์นทั้ง 13 ท่าน ที่มีความศรัทธาในองค์พระเจ้า เข้ารับการอบรมคำสอนด้วยความตั้งใจจนจบการอบรม และได้ขอรับศีลล้างบาปเมื่อเย็นวันเสาร์ที่ 13 มิถุนายนที่ผ่านมา

Read More »