มิใช่ท่านทั้งหลายได้เลือกเรา แต่เราได้เลือกท่าน

พระคริสตเจ้าตรัสว่า “มิใช่ท่านทั้งหลายได้เลือกเรา แต่เราได้เลือกท่านมอบภารกิจให้ท่านไปทำจนเกิดผล และผลของท่านจะคงอยู่” ยน 15:16

ทำใจของท่านให้สงบ ด้วยความเงียบและการภาวนา

ผู้ฝึกปฏิบัติธรรมหนุ่มคนหนึ่งไปหาพระอาวุโสและบ่นว่า แม้ชีวิตของเขาจะได้มอบจนหมดสิ้นให้กับการทำความดี เขายังคงไม่สามารถบรรลุถึงสันติสุข…

เรื่องเล่าจากพี่ชายท่านหนึ่งฉายภาพ ‘ความสำเร็จ’ ของพี่สาวในบทบาทการเป็นคนดูแล “เรื่องในบ้าน” โดย.. นิ้วกลม

พี่ชายคนหนึ่งเล่าถึงพี่สาวของเขาว่า ก่อนหน้านี้นานมาแล้วพี่สาวถูกให้ออกจากงาน จากนั้นจึงรับบทบาทเป็นคนดูแล “เรื่องในบ้าน” ขณะที่พี่น้องคนอื่นก็ออกไปทำงานในบริษัทหรือกิจการตัวเอง โลกของพี่สาวคือการดูแลพ่อแม่และภาระหน้าที่ต่าง ๆ ในบ้าน ซึ่งในสายตาที่มักตัดสินคนจากหน้าที่การงานอาจมองว่าชีวิตของพี่สาวเป็นชีวิตที่ล้มเหลว เพราะไม่มีงานทำ กระทั่งตัวเธอเองก็อาจรู้สึกเช่นนั้น

แรงบันดาลใจในการเป็นคริสตชน – มารีอา อนงค์ไพร สู้ชนะ

แรงบันดาลใจในการเป็นคริสตชนโดยคำชักชวนของแฟนและครอบครัวที่เป็นคาทอลิก ปรารถนาให้ดิฉันเป็นส่วนหนึ่งในคริสต์ศาสนา จะได้เป็นครอบครัวเดียวกันที่สมบูรณ์ ด้วยการเล่าเรื่องราวต่าง ๆ ของพระคริสต์และแม่พระให้ดิฉันฟังตลอด จึงเกิดความซาบซึ้งและสนใจที่จะมาศึกษาคำสอนอย่างจริงจัง อีกทั้งเป็นการเตรียมตัวก่อนเข้าสู่พิธีแต่งงานอย่างถูกจารีตประเพณีของคาทอลิก

แรงบันดาลใจในการเป็นคริสตชน – นิโคลัส ธงชัย เพิ่มวัฒนานนท์

ตอนเด็ก ๆ อยู่ราชบุรีได้มีโอกาสเข้าไปสัมผัสบรรยากาศภายในวัดคาทอลิก มีความรู้สึกสุขใจอย่างบอกไม่ถูก จนเวลาผ่านมาเนินนาน ครั้งเมื่อลูกสาวมาเรียนคำสอนและตัดสินใจรับศีลล้างบาปที่วัดเซนต์จอห์น เห็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับชีวิตลูกสาวในทางที่ดีขึ้นอย่างมาก

แรงบันดาลใจในการเป็นคริสตชน – ลูเซีย โยนออฟอาร์ค นิชาภา กิตติวัฒนกุล

เริ่มรู้จักพระเจ้าตอนเรียนอยู่ปี 2 และเริ่มสนใจศึกษาพระคัมภีร์จากห้องสมุดตอนเรียนปี 4 ทุก ๆ ครั้งที่ได้อ่านพระคัมภีร์จะมีความสุขมาก ในห้วงหนึ่งของชีวิตที่ขุ่นมั่วมีความคิดที่จะฆ่าตัวตาย แต่ด้วยพระเจ้าทรงดลใจให้หลุดพ้นจากห้วงเวลานั้นและทรงชี้นำให้มีชีวิตอยู่ต่อไป ดิฉันชอบการสวดภาวนาทุกค่ำคืน ทำให้จิตใจสงบ และดิฉันก็รู้ว่าพระเจ้าทรงรับฟังทุกเรื่องราวที่ดิฉันพูด และทรงตอบรับคำภาวนากลับมาในหนทางที่แตกต่างกัน ทั้งจากหนังสือที่อ่าน จากคำปลอบประโลม และข้อคิดเห็นจากเพื่อนที่ผ่านเข้ามาในห้วงเวลานั้นได้อย่างเหมาะเจาะเหมาะสม ทำให้ดิฉันมีสติและคิดได้

ความรักของพระเจ้า ได้เปลี่ยนแปลงชีวิตดิฉันให้ดีขึ้น ทำให้ดิฉันอยากเป็นศิษย์ติดตามพระองค์ จึงได้มาเรียนคำสอนเพิ่มพูนความรู้ให้ถูกต้อง เพื่อการรับศีลล้างบาปเป็นคริสตชนอย่างสมบูรณ์

ลูเซีย โยนออฟอาร์ค นิชาภา กิตติวัฒนกุล

บทความ ความหมายวันพฤหัสบดีศักดิ์สิทธิ์

วันพฤหัสบดีศักดิ์สิทธิ์ คือ วันพฤหัสบดีในสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์ของเราคริสตชน ในวันนี้เป็นวันสำคัญเพราะเป็นวันระลึกถึงเหตุการณ์สำคัญในชีวิตของพระเยซูเจ้า คือการรับทานอาหารค่ำครั้งสุดท้ายกับบรรดาอัครสาวกก่อนที่จะถูกจับกุมและรับการพิพากษาให้ประการชีวิตโดยการตรึงร่างไว้กับไม้กางเขน

บทความ ความหมายวันอาทิตย์ (ใบลาน) พระทรมานของพระคริสตเจ้า

(สัปดาห์ที่ 6 ของเทศกาลมหาพรต) เป็นวันแรกของสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์ที่เริ่มต้นด้วยความชื่นชมยินดี ฉลองการเสด็จเข้ากรุงเยรูซาเล็มอย่างสง่าของพระเยซูเจ้า (เป็นการทำนายล่วงหน้าถึงการกลับคืนพระชนม์ชีพของพระองค์ ซึ่งพิธีกรรมระลึกถึงโดยการแห่ใบลาน) การเข้าสู่กรุงเยรูซาเล็ม ยังเป็นการทำนายล่วงหน้าถึงการเข้าสู่กรุงเยรูซาเล็มแห่งสวรรค์ของคริสตชน เราจะเห็นว่าสิ่งที่พระศาสนจักรเน้นในการแลองพิธีกรรมในวันนี้ คือ การเสด็จเข้ากรุงเยรูซาเล็มอย่างสง่า (บทนำของพระทรมาน และภาพต่อเนื่องของการกลับคืนพระชนม์ชีพของพระเยซูเจ้า) และพระทรมานของพระคริสตเจ้า

แม่พระแห่งลูกประคำ (ระลึกถึงวันที่ 7 ตุลาคม)

แม่พระแห่งลูกประคำ 🔶 ระลึกถึงวันที่ 7 ตุลาคม 🔶 แรกเริ่มทีเดียว เราเรียกการฉลองนี้ว่า“การฉลองพระนางมารีย์แห่งชัยชนะ”ที่เรียกอย่างนี้ก็เพราะว่า เป็นการเฉลิมฉลอง การที่คริสตชนได้รอดพ้นปลอดภัยจากการโจมตีของพวกตุรกีในชัยชนะทางเรือ เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 1571 ที่เมืองเลปันโต ในประเทศกรีก

ทูตสวรรค์ผู้อารักขา (ระลึกถึงวันที่ 2 ตุลาคม)

ทูตสวรรค์ผู้อารักขา 🔶 ระลึกถึงวันที่ 2 ตุลาคม 🔶 พระวรสารได้พูดถึงเทวดาบ่อยครั้งพอสมควร เป็นต้นพระเยซูเจ้าเองได้ทรงยืนยัน เรื่องนี้เวลาที่พระองค์ทรงป้องกันพวกเด็ก ๆ โดยได้บอกว่า “เทวดาของพวกเด็ก ๆ เหล่านี้อยู่เฉพาะพระพักตร์พระบิดาเสมอ” (มธ 18:10)