แรงบันดาลใจในการเป็นคริสตชน – มารีอา อนงค์ไพร สู้ชนะ

แรงบันดาลใจในการเป็นคริสตชนโดยคำชักชวนของแฟนและครอบครัวที่เป็นคาทอลิก ปรารถนาให้ดิฉันเป็นส่วนหนึ่งในคริสต์ศาสนา จะได้เป็นครอบครัวเดียวกันที่สมบูรณ์ ด้วยการเล่าเรื่องราวต่าง ๆ ของพระคริสต์และแม่พระให้ดิฉันฟังตลอด จึงเกิดความซาบซึ้งและสนใจที่จะมาศึกษาคำสอนอย่างจริงจัง อีกทั้งเป็นการเตรียมตัวก่อนเข้าสู่พิธีแต่งงานอย่างถูกจารีตประเพณีของคาทอลิก

แรงบันดาลใจในการเป็นคริสตชน – นิโคลัส ธงชัย เพิ่มวัฒนานนท์

ตอนเด็ก ๆ อยู่ราชบุรีได้มีโอกาสเข้าไปสัมผัสบรรยากาศภายในวัดคาทอลิก มีความรู้สึกสุขใจอย่างบอกไม่ถูก จนเวลาผ่านมาเนินนาน ครั้งเมื่อลูกสาวมาเรียนคำสอนและตัดสินใจรับศีลล้างบาปที่วัดเซนต์จอห์น เห็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับชีวิตลูกสาวในทางที่ดีขึ้นอย่างมาก

แรงบันดาลใจในการเป็นคริสตชน – ลูเซีย โยนออฟอาร์ค นิชาภา กิตติวัฒนกุล

เริ่มรู้จักพระเจ้าตอนเรียนอยู่ปี 2 และเริ่มสนใจศึกษาพระคัมภีร์จากห้องสมุดตอนเรียนปี 4 ทุก ๆ ครั้งที่ได้อ่านพระคัมภีร์จะมีความสุขมาก ในห้วงหนึ่งของชีวิตที่ขุ่นมั่วมีความคิดที่จะฆ่าตัวตาย แต่ด้วยพระเจ้าทรงดลใจให้หลุดพ้นจากห้วงเวลานั้นและทรงชี้นำให้มีชีวิตอยู่ต่อไป ดิฉันชอบการสวดภาวนาทุกค่ำคืน ทำให้จิตใจสงบ และดิฉันก็รู้ว่าพระเจ้าทรงรับฟังทุกเรื่องราวที่ดิฉันพูด และทรงตอบรับคำภาวนากลับมาในหนทางที่แตกต่างกัน ทั้งจากหนังสือที่อ่าน จากคำปลอบประโลม และข้อคิดเห็นจากเพื่อนที่ผ่านเข้ามาในห้วงเวลานั้นได้อย่างเหมาะเจาะเหมาะสม ทำให้ดิฉันมีสติและคิดได้

ความรักของพระเจ้า ได้เปลี่ยนแปลงชีวิตดิฉันให้ดีขึ้น ทำให้ดิฉันอยากเป็นศิษย์ติดตามพระองค์ จึงได้มาเรียนคำสอนเพิ่มพูนความรู้ให้ถูกต้อง เพื่อการรับศีลล้างบาปเป็นคริสตชนอย่างสมบูรณ์

ลูเซีย โยนออฟอาร์ค นิชาภา กิตติวัฒนกุล