แม่พระแห่งลูกประคำ (ระลึกถึงวันที่ 7 ตุลาคม)

แม่พระแห่งลูกประคำ 🔶 ระลึกถึงวันที่ 7 ตุลาคม 🔶 แรกเริ่มทีเดียว เราเรียกการฉลองนี้ว่า“การฉลองพระนางมารีย์แห่งชัยชนะ”ที่เรียกอย่างนี้ก็เพราะว่า เป็นการเฉลิมฉลอง การที่คริสตชนได้รอดพ้นปลอดภัยจากการโจมตีของพวกตุรกีในชัยชนะทางเรือ เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 1571 ที่เมืองเลปันโต ในประเทศกรีก

ทูตสวรรค์ผู้อารักขา (ระลึกถึงวันที่ 2 ตุลาคม)

ทูตสวรรค์ผู้อารักขา 🔶 ระลึกถึงวันที่ 2 ตุลาคม 🔶 พระวรสารได้พูดถึงเทวดาบ่อยครั้งพอสมควร เป็นต้นพระเยซูเจ้าเองได้ทรงยืนยัน เรื่องนี้เวลาที่พระองค์ทรงป้องกันพวกเด็ก ๆ โดยได้บอกว่า “เทวดาของพวกเด็ก ๆ เหล่านี้อยู่เฉพาะพระพักตร์พระบิดาเสมอ” (มธ 18:10)

นักบุญ เทเรซา แห่งพระกุมารเยซู (ระลึกถึงวันที่ 1 ตุลาคม)

นักบุญ เทเรซา แห่งพระกุมารเยซู 🔶 ระลึกถึงวันที่ 1 ตุลาคม 🔶 เมื่อจวนจะตายเธอสัญญาว่า “ฉันจะโปรยปรายฝนดอกกุหลาบลงมาจากสวรรค์” เธอกอดไม้กางเขนไว้กับทรวงอก พลางภาวนาว่า “พระเจ้าข้า ลูกรักพระองค์อย่างสิ้นสุด” และจากโลกนี้ไปด้วยความสงบเมื่ออายุ 24 ปี

ฉลองพระนางมารีย์ เสด็จเยี่ยม (ระลึกถึงวันที่ 31 พฤษภาคม)

ฉลองพระนางมารีย์ เสด็จเยี่ยม 🔶 ระลึกถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 🔶 เราปิดเดือนแม่พระด้วยวันฉลอง “แม่พระเสด็จเยี่ยมนางเอลิซาเบธ” ซึ่งเป็นข้อรำพึงที่ 2 ของรหัสธรรมแห่งความชื่นชมยินดีเวลาที่เราสวดสายประคำ

นักบุญโยน ออฟ อาร์ค (ระลึกถึงวันที่ 30 พฤษภาคม)

นักบุญโยน ออฟ อาร์ค

นักบุญโยน ออฟ อาร์ค มรณสักขี 🔶 ระลึกถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 🔶 Joan of Arc วีรสตรีของฝรั่งเศส และเป็นนักบุญในนิกายโรมันคาทอลิก เกิดเมื่อวันที่ 6 มกราคม 1412 ที่ประเทศฝรั่งเศส ในครอบครัวของชาวนา เธอใช้ชีวิตกับการทำงานในไร่ และมักไปสวดภาวนาที่โบสถ์ใกล้ ๆ บ้าน

นักบุญออกัสติน แห่งแคนเตอร์เบอรี (ระลึกถึงวันที่ 27 พฤษภาคม)

นักบุญออกัสติน แห่งแคนเตอร์เบอรี 🔶 ระลึกถึงวันที่ 27 พฤษภาคม 🔶 ออกัสติน เป็นฤาษีชาวกรุงโรม เป็นลูกศิษย์ของ นักบุญเกรกอรี่ องค์ใหญ่ และเป็นพระองค์เองที่ได้ส่งท่านให้ไปในประเทศอังกฤษในปี 596 ตามที่กษัตริย์แห่งเคนท์ได้ขอร้อง

นักบุญฟิลิป เนรี (ระลึกถึงวันที่ 26 พฤษภาคม)

นักบุญฟิลิป เนรี 🔶 ระลึกถึงวันที่ 26 พฤษภาคม 🔶 นักบุญฟิลิป เนรี เกิดที่เมืองฟลอเรนซ์ แต่เป็นชาวกรุงโรมเพราะชีวิตส่วนใหญ่ของท่านอยู่ที่กรุงโรม คนทั่ว ๆ ไปมักจะเรียกท่านว่า “คุณพ่อปิปโป ผู้ใจดี”

นักบุญมารีอา มักดาเลนา เด ปัสซี พรหมจารี (ระลึกถึงวันที่ 25 พฤษภาคม)

นักบุญมารีอา มักดาเลนา เด ปัสซี พรหมจารี 🔶 ระลึกถึงวันที่ 25 พฤษภาคม 🔶 จากครอบครัว “เด ปัสซี” ที่สูงศักดิ์ของเมืองฟลอเรนซ์ กาเธรีนา ได้เข้าบวชในอารามคาร์แมล “พระนางมารีอาแห่งนิกรเทวดา” ที่เมืองฟลอเรนซ์ และได้ใช้ชื่อว่า มารีย์ มักดาลา ชีวิตของเธอเป็นการเอาตัวอย่างหญิงคนบาปในพระวรสารที่พระเยซูเจ้าได้ช่วยให้กลับใจ