สารวัด วันอาทิตย์ที่ 29 กันยายน 2019

“ถ้าเขาไม่เชื่อฟังโมเสสและบรรดาประกาศก แม้ใครที่กลับคืนชีวิตจากบรรดาผู้ตายเตือนเขา เขาก็จะไม่เชื่อ” 🔸 ลก 16:31 🔸 | สัปดาห์ที่ 26 เทศกาลธรรมดา ปี C (วันอาทิตย์ที่ 29 กันยายน 2019)

สารวัด วันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน 2019

“พ่อครับ ลูกทำบาปผิดต่อสวรรค์และต่อพ่อลูกไม่สมควรได้ชื่อว่าเป็นลูกของพ่ออีก” 🔸 ลก 15:21 🔸 | สัปดาห์ที่ 24 เทศกาลธรรมดา ปี C (วันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน 2019)

สารวัด วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 2019

สารวัดเซนต์จอห์น “ผู้ใดไม่แบกกางเขนของตนและติดตามเรา ผู้นั้นเป็นศิษย์ของเราไม่ได้” 🔸 ลก 14:27 🔸 | สัปดาห์ที่ 23 เทศกาลธรรมดา ปี C (วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 2019)

“ผู้ใดไม่แบกกางเขนของตนและติดตามเรา ผู้นั้นเป็นศิษย์ของเราไม่ได้” 🔸 ลก 14:27 🔸 | สัปดาห์ที่ 23 เทศกาลธรรมดา ปี C (วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 2019)

สารวัด วันอาทิตย์ที่ 1 กันยายน 2019

สารวัดเซนต์จอห์น “ทุกคนที่ยกตนขึ้นจะถูกกดให้ต่ำลง แต่ทุกคนที่ถ่อมตนลงจะได้รับการยกย่องให้สูงขึ้น” 🔸 ลก 14:11 🔸 | สัปดาห์ที่ 22 เทศกาลธรรมดา ปี C (วันอาทิตย์ที่ 1 กันยายน 2019)

“ทุกคนที่ยกตนขึ้นจะถูกกดให้ต่ำลง แต่ทุกคนที่ถ่อมตนลงจะได้รับการยกย่องให้สูงขึ้น” 🔸 ลก 14:11 🔸 | สัปดาห์ที่ 22 เทศกาลธรรมดา ปี C (วันอาทิตย์ที่ 1 กันยายน 2019)

สารวัด วันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2019

“เธอเป็นสุขที่เชื่อว่าพระวาจาที่พระเจ้าตรัสแก่เธอไว้จะเป็นจริง” 🔸 ลก 1:45 🔸 | สมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ ปี C (วันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2019)

สารวัด วันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม 2019

“จงเตรียมพร้อมไว้ เพราะบุตรแห่งมนุษย์จะเสด็จมาในเวลาที่ท่านมิได้คาดหมาย” 🔸 ลก 12:40 🔸 | สัปดาห์ที่ 19 เทศกาลธรรมดา ปี C (วันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม 2019)