*** ประกาศ! วัดเซนต์จอห์นงดการประกอบพิธีกรรมและพิธีบูชาขอบพระคุณ ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 21 มีนาคม - วันเสาร์ที่ 4 เมษายน 2020 ***

Welcome to
SAINT JOHN
CHURCH
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
วัดเซนต์จอห์น
Live Mass
ถ่ายทอดสดพิธีบูชาขอบพระคุณ
Play Video
Saint John Church (BKK) Live

ขอเชิญชวนพี่น้องร่วมพิธีกรรมโอกาสสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์ ผ่านทาง

Vatican Media Live

พิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 13.00 น. ตามเวลามาตรฐานประเทศไทย

วัดน้อยอัสสัมชัญ กรุงเทพฯ

พิธีบูชาขอบพระคุณ
วันจันทร์–ศุกร์ เวลา 06.00 น. และ วันเสาร์ เวลา 17.00 น.
วันอาทิตย์ ภาษาไทย เวลา 08.30 น. และ ภาษาอังกฤษ เวลา 10.00 น.

Lastest Update

Parish Bulletins

Follow us on Facebook

ติดตามข่าวสารของเราได้ทางเฟซบุคแฟนเพจ

Events
กิจกรรมประจำเดือนนี้
 • วัดเซนต์จอห์นจัดถ่ายทอดสดพิธีกรรมในโอกาสสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์ 5 - 12 เม.ย. 2020

เนื่องด้วยอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ มีประกาศอนุญาตให้พระสงฆ์ประกอบพิธีระหว่างสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์ โดยไม่มีสัตบุรุษมาร่วมพิธี เพื่อให้เป็นไปตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม ที่ผ่านมา วัดเซนต์จอห์นจึงจะจัดให้มีการประกอบพิธีกรรมและถ่ายทอดสดผ่านทาง www.facebook.com/SaintTohnBKK.Church/ 

จึงขอเชิญชวนพี่น้อง ร่วมพิธีอยู่ที่บ้าน ด้วยการติดตามการถ่ายทอดสดตามวันและเวลาดังกล่าว (ไม่ใช่ดูจากบันทึกเทปย้อนหลัง)

 • วันอาทิตย์ใบลาน (5 เม.ย.)
 • วันอาทิตย์ 5 เม.ย. 2020
 • ถ่ายทอดสดเวลา 09:30 น.
 • วัดน้อย, วัดเซนต์จอห์น (ร่วมพิธีอยู่ที่บ้าน*)
 • วันพฤหัสบดีศักดิ์สิทธิ์ (9 เม.ย.)
 • วันพฤหัสบดี 9 เม.ย. 2020
 • ถ่ายทอดสดเวลา 18:00 น.
 • วัดน้อย, วัดเซนต์จอห์น (ร่วมพิธีอยู่ที่บ้าน*)
 • วันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ (10 เม.ย.)
 • วันศุกร์ 10 เม.ย. 2020
 • 15:00 น. เดินรูป 14 ภาค
 • 18:00 น. พิธีนมัสการกางเขน
 • วัดน้อย, วัดเซนต์จอห์น (ร่วมพิธีอยู่ที่บ้าน*)
 • วันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์ (11 เม.ย.)
 • วันเสาร์ 11 เม.ย. 2020
 • ถ่ายทอดสดเวลา 18:00 น.
 • วัดน้อย, วัดเซนต์จอห์น (ร่วมพิธีอยู่ที่บ้าน*)
 • วันอาทิตย์สมโภชปัสกา (12 เม.ย.)
 • วันอาทิตย์ 12 เม.ย. 2020
 • ถ่ายทอดสดเวลา 09:30 น.
 • วัดน้อย, วัดเซนต์จอห์น (ร่วมพิธีอยู่ที่บ้าน*)
Lectio Divina Daily

พระวาจาของพระเจ้าประจำวัน จาก Youtube Channel : Suratthani Diocese

Saint John Church

Holy Mass

Schedule

ตารางมิสซาวัดเซนต์จอห์น

เนื่องจากอยู่ในช่วง Social Distancing
ทางวัดเซนต์จอห์นจึงขอเชิญให้เข้าร่วมพิธีกรรมผ่านการถ่ายทอดสดทางเฟซบุค แทนการร่วมพิธีที่วัด

MON - THU

วันจันทร์ - วันพฤหัส

 • 07.00 - 07.30 Holy Mass (TH)
พิธีบูชาขอบพระคุณ (มิสซา) เวลา 7:00 น.

Fri

วันศุกร์

 • 07.00 - 07.30 Holy Mass (TH)
พิธีบูชาขอบพระคุณ (มิสซา) เวลา 7:00 น.
 • 18.00 - 19.00 Holy Mass (TH)
พิธีบูชาขอบพระคุณ (มิสซา) เวลา 18:00 น. ***เฉพาะวันศุกร์ต้นเดือน***

Sat

วันเสาร์

 • 18.00 - 19.00 Holy Mass (TH)

พิธีบูชาขอบพระคุณ (มิสซา) เวลา 18:00 น.
***วันเสาร์ต้นเดือน เทิดเกียรติแม่พระหลังมิสซา***

Sun

วันอาทิตย์

 • 06.30 - 07.30 Holy Mass (TH)
พิธีบูชาขอบพระคุณ (มิสซา) เวลา 6:30 น.
 • 08.00 - 09.00 Holy Mass (TH)
พิธีบูชาขอบพระคุณ (มิสซา) เวลา 8:00 น.
 • 09.30 - 10.30 Holy Mass (TH)
พิธีบูชาขอบพระคุณ (มิสซา) เวลา 9:30 น.
 • 11.00 - 12.00 Holy Mass (EN)
พิธีบูชาขอบพระคุณ (มิสซา) เวลา 11:00 น. ***ภาษาอังกฤษ***
 • 18.00 - 19.00 Holy Mass (TH)
พิธีบูชาขอบพระคุณ (มิสซา) เวลา 18:00 น.

กลุ่มวัดเขต 2

วัดคอนเซ็ปชัญ

วัดนักบุญฟรังซีสเซเวียร์

วัดแม่พระฟาติมา

วัดอัครเทวดามีคาแอล

วัดพระชนนีของพระเป็นเจ้า (รังสิต)

วัดพระแม่มหาการุณย์

วัดพระมารดานิจจานุเคราะห์

วัดนักบุญมาร์โก

วัดมารีย์สวรรค์

วัดแม่พระกุหลาบทิพย์

วัดนักบุญยูดา อัครสาวก

วัดบ้านเซเวียร์

วัดนักบุญยอห์น บอสโก (เพชบุรีตัดใหม่)

วัดแม่พระองค์อุปถัมภ์

วัดนักบุญโทมัส อไควนัส

วัดเซนต์จอห์น 1110/9 ลาดพร้าว ซอย 2 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

Copyright © 2019 Saint John Church. All Rights Reserved.