ปฏิทินคาทอลิก

Monthly Weekly Daily List Grid Tile
January 2023

2 มกราคม | ระลึกถึงนักบุญบาซิล และ นักบุญเกรโกรี่ แห่งเมืองนาซีอันเซน พระสังฆราชและนักปราชญ์

นักบุญ บาซีลีโอ หรือ นักบุญ บาซิล เกิดในครอบครัวนักบุญท่านเองมีพรสวรรค์หลายอย่างด้วยกัน เช่นความเฉียวฉลาด ความใจดี การรู้จักจัดการเรื่องต่างๆ ความสามารถในการทำงานเป็นผู้เต็มไปด้วยพลังและทำงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย ...
02 Jan
All Day
วัดเซนต์จอห์น
ลาดพร้าว ซอย 2
January 2024

2 มกราคม | ระลึกถึงนักบุญบาซิล และ นักบุญเกรโกรี่ แห่งเมืองนาซีอันเซน พระสังฆราชและนักปราชญ์

นักบุญ บาซีลีโอ หรือ นักบุญ บาซิล เกิดในครอบครัวนักบุญท่านเองมีพรสวรรค์หลายอย่างด้วยกัน เช่นความเฉียวฉลาด ความใจดี การรู้จักจัดการเรื่องต่างๆ ความสามารถในการทำงานเป็นผู้เต็มไปด้วยพลังและทำงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย ...
02 Jan
All Day
วัดเซนต์จอห์น
ลาดพร้าว ซอย 2
January 2025

2 มกราคม | ระลึกถึงนักบุญบาซิล และ นักบุญเกรโกรี่ แห่งเมืองนาซีอันเซน พระสังฆราชและนักปราชญ์

นักบุญ บาซีลีโอ หรือ นักบุญ บาซิล เกิดในครอบครัวนักบุญท่านเองมีพรสวรรค์หลายอย่างด้วยกัน เช่นความเฉียวฉลาด ความใจดี การรู้จักจัดการเรื่องต่างๆ ความสามารถในการทำงานเป็นผู้เต็มไปด้วยพลังและทำงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย ...
02 Jan
All Day
วัดเซนต์จอห์น
ลาดพร้าว ซอย 2
January 2026

2 มกราคม | ระลึกถึงนักบุญบาซิล และ นักบุญเกรโกรี่ แห่งเมืองนาซีอันเซน พระสังฆราชและนักปราชญ์

นักบุญ บาซีลีโอ หรือ นักบุญ บาซิล เกิดในครอบครัวนักบุญท่านเองมีพรสวรรค์หลายอย่างด้วยกัน เช่นความเฉียวฉลาด ความใจดี การรู้จักจัดการเรื่องต่างๆ ความสามารถในการทำงานเป็นผู้เต็มไปด้วยพลังและทำงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย ...
02 Jan
All Day
วัดเซนต์จอห์น
ลาดพร้าว ซอย 2
January 2027

2 มกราคม | ระลึกถึงนักบุญบาซิล และ นักบุญเกรโกรี่ แห่งเมืองนาซีอันเซน พระสังฆราชและนักปราชญ์

นักบุญ บาซีลีโอ หรือ นักบุญ บาซิล เกิดในครอบครัวนักบุญท่านเองมีพรสวรรค์หลายอย่างด้วยกัน เช่นความเฉียวฉลาด ความใจดี การรู้จักจัดการเรื่องต่างๆ ความสามารถในการทำงานเป็นผู้เต็มไปด้วยพลังและทำงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย ...
02 Jan
All Day
วัดเซนต์จอห์น
ลาดพร้าว ซอย 2
January 2028

2 มกราคม | ระลึกถึงนักบุญบาซิล และ นักบุญเกรโกรี่ แห่งเมืองนาซีอันเซน พระสังฆราชและนักปราชญ์

นักบุญ บาซีลีโอ หรือ นักบุญ บาซิล เกิดในครอบครัวนักบุญท่านเองมีพรสวรรค์หลายอย่างด้วยกัน เช่นความเฉียวฉลาด ความใจดี การรู้จักจัดการเรื่องต่างๆ ความสามารถในการทำงานเป็นผู้เต็มไปด้วยพลังและทำงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย ...
02 Jan
All Day
วัดเซนต์จอห์น
ลาดพร้าว ซอย 2
No event found!
Load More