[hfe_template id='3451']
PHOTO & VDO
ภาพกิจกรรมวัดเซนต์จอห์น

ภาพบรรยากาศพิธีบูชาขอบพระคุณ-กล่าวต้อนรับ บาดหลวงวินเซนต์ เอกพงษ์ พงษ์สูงเนิน และ บาดหลวงยอห์น บอสโก ณรงค์ รวมอร่าม ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยงานอภิบาลวัดเซนต์จอห์น

งานกล่าวต้อนรับ บาดหลวงวินเซนต์ เอกพงษ์ พงษ์สูงเนิน
และ บาดหลวงยอห์น บอสโก ณรงค์ รวมอร่าม
ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยงานอภิบาลวัดเซนต์จอห์น
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม 2019 ณ วัดเซนต์จอห์น

[hfe_template id='10923']
[hfe_template id='3140']