[hfe_template id='3451']
NEWS & EVENTS
ข่าวสารวัดเซนต์จอห์น

ผู้อำนวยการสภาภิบาลวัดเซนต์จอห์นได้เป็นตัวแทนกล่าวคำอวยพรและมอบของขวัญเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2020 ให้แก่คุณพ่อผู้อภิบาลวัดเซนต์จอห์น

ผู้อำนวยการสภาภิบาลวัดเซนต์จอห์นได้เป็นตัวแทนกล่าวคำอวยพรและมอบของขวัญเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2020 ให้แก่คุณพ่อผู้อภิบาลวัดเซนต์จอห์นทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ บาดหลวงยอห์น ชัยยะ กิจสวัสดิ์ , บาดหลวงวินเซนต์ เอกพงษ์ พงษ์สูงเนิน และ บาดหลวงยอห์น บอสโก ณรงค์ รวมอร่าม เมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา

[hfe_template id='10935']
[hfe_template id='3140']