[hfe_template id='3451']
NEWS & EVENTS
ข่าวสารวัดเซนต์จอห์น

วัดเซนต์จอห์นเปิดรับสมัครผู้สนใจ “คริสตศาสนธรรม” เรียนคำสอนผู้ใหญ่ รุ่นปี 2020

วัดเซนต์จอห์นเปิดรับสมัครผู้สนใจ

“คริสตศาสนธรรม”
เรียนคำสอนผู้ใหญ่ รุ่นปี 2020

เพื่อรู้จักศาสนาคริสต์ นิกายคาทอลิก
หรือเพื่อรับศีลล้างบาปเป็นคริสตชน หรือเพื่อรื้อฟื้นความรู้ด้านคำสอน

เปิดสอน ทุกวันอาทิตย์ เวลา 10.30-12.00 น.
เริ่มเรียน วันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม ศกนี้

สอบถามรายละเอียดและสมัครเรียนคำสอนได้ที่

วัดเซนต์จอห์น ลาดพร้าว
1110/9 ลาดพร้าว ซอย 2 แขวงจอมพล เขตจตจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 09-2692-4400, 08-1172-1174 / Email: saintjohnbkk@gmail.com

[hfe_template id='10935']
[hfe_template id='3140']