Saints
นักบุญ
นักบุญออกัสติน แห่งแคนเตอร์เบอรี
ฤาษี | ระลึกถึงวันที่ 27 พฤษภาคม

ออกัสติน เป็นฤาษีชาวกรุงโรม เป็นลูกศิษย์ของ นักบุญเกรกอรี่ องค์ใหญ่ และเป็นพระองค์เองที่ได้ส่งท่านให้ไปในประเทศอังกฤษในปี 596 ตามที่กษัตริย์แห่งเคนท์ได้ขอร้อง เพราะพระราชินีก็เป็นคริสตชนอยู่แล้ว ให้ท่านไปประกาศพระวรสารที่นั่น ท่านและเพื่อนฤาษีอีก 40 คนได้ช่วยกันวางรากฐานของคริสตศาสนาในประเทศอังกฤษ และได้ตั้งอารามฤาษีที่เมืองแคนเตอร์เบอรี่

ในวันนี้เรามาร่วมกันถวายบูชามิสซา เพื่อว่าเราจะได้ปลุกจิตสำนึกของเราแต่ละคนว่าให้ระลึกอยู่เสมอว่า เราเองก็มีหน้าที่ในการแพร่ธรรมด้วย

คำภาวนาทูลขอและข้อปฏิบัติ

1. ขอให้การมาร่วมถวายบูชามิสซาของเราได้เป็นการปลุกจิตตารมณ์ของการแพร่ธรรมในตัวเรา
2. ในทุกวันนี้ ขอให้ได้มีพวกนักบวชที่อุทิศตัวเองเป็นผู้แพร่ธรรมมากยิ่งขึ้น
3. ขอให้บรรดาประชาชาติทั้งหลายได้รู้จักพระเยซูคริสตเจ้า

No posts found!

วัดเซนต์จอห์น 1110/9 ลาดพร้าว ซอย 2 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

Copyright © 2019 Saint John Church. All Rights Reserved.