St. John Church
งานอภิบาลวัดเซนต์จอห์น
ศีลล้างบาปทารกและเด็ก

1. โปรดศีลล้างบาปเด็ก
   ทุกวันอาทิตย์ที่ 2 ของเดือน
   เวลา หลังมิสซา 09:30 น. (ภาษาไทย)
   และ หลังมิสซา 11:00 น. (ภาษาอังกฤษ)

2. ขอให้บิดา มารดา หรือ ญาติของเด็ก กรอกแบบฟอร์มขอรับศีลล้างบาป ล่วงหน้า 2 สัปดาห์ พร้อมแนบเอกสารที่ใช้ประกอบพิธีกรรม

1. สำเนาบัตรประชาชนของบิดาและมารดา
2. สำเนาทะเบียนบ้านของบิดามารดา
3. สำเนาสูจิบัตรของเด็กที่จะรับศีลล้างบาป

ศีลสมรส

ขอให้คู่สมรสดำเนินการดังนี้

1. ติดต่อพระสงฆ์ ล่วงหน้าก่อนพิธีสมรส 3-6 เดือน

2. รับการอบรมเตรียมเข้าสู่ชีวิตสมรส
   – ณ วัดพระมหาไถ่ กรุงเทพฯ
     (มีอบรมวันอาทิตย์สัปดาห์ที่ 1 และ 2 ของทุกเดือน) หรือ
   – ณ ศูนย์อบรมเตรียมแต่งงาน สำนักมิสซัง
     (มีอบรมวันอาทิตย์สัปดาห์ที่ 3 และ 4 ของทุกเดือน)

3. กรอกแบบฟอร์มขอรับการสมรสที่สำนักงานวัด พร้อมแนบเอกสารที่ใช้ประกอบพิธีกรรม
   (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ด้านล่าง)

4. นัดเวลากับพระสงฆ์เพื่อรับการสัมภาษณ์ตามข้อกำหนดของพระศาสนจักร

5. ชำระค่าใช้จ่าย
   – ค่าดอกไม้ (รวมช่อปูเก้) 10,000 บาท หรือ ตามตกลง
   – ค่าสถานที่และค่าแอร์ 4,000 บาท
   – ค่าผู้เล่นออร์แกนและขับร้องเพลง 1,000 บาท หรือ ตามตกลง
  หมายเหตุ : ราคาดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาสอบถามเพิ่มเติม ติดต่อสำนักงานวัด คลิก!!

6. นัดเวลาเพื่อซ้อมพิธี

7. ในวันประกอบพิธี ขอให้คู่สมรสจัดเตรียม
   – พยาน (คาทอลิก) 2 ท่าน
   – แหวนสมรส 2 วง
   – เด็กถือแหวน 1 คน
   – เด็กถือเทียน 2 คน
   – ผู้อ่านบทอ่าน 2 คน

1. ใบรับรองศีลล้างบาป ที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน
2. หนังสือคำมั่นสัญญาของฝ่ายคาทอลิก
3. หนังสือรับรองสถานะของฝ่ายมิใช่คาทอลิก ว่ายังไม่เคยแต่งงานมาก่อน พร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับรอง
4. ประกาศนียบัตรผ่านการอบรมตามข้อ 2
5. รูปถ่ายสำหรับติดประกาศนียบัตรรับรองการสมรสและเอกสารสัมภาษณ์
   ขนาด 3 นิ้ว คนละ 2 รูป

ศีลมหาสนิทผู้สูงอายุและผู้ป่วย
ทุกวัน พุธ/พฤหัส (ต้นเดือน)
ถ้าต้องการให้คุณพ่อไปส่งศีลที่บ้าน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่วัด
ศีลอภัยบาป
ก่อนเริ่มมิสซา 30 นาที
คริสตศาสนธรรม
(คำสอนเด็ก)
เรียนฟรี!

ทุกวันอาทิตย์ เวลา 11:00 - 12:30 น.

งดให้บริการชั่วคราว

เริ่ม 9 มิถุนายน 2019 - 29 มีนาคม 2020
(โปรดติดตามตารางเรียนประจำปี 2020 เร็วๆ นี้)

วัดเซนต์จอห์น เปิดสอนคริสตศาสนธรรม (คำสอนเด็ก) สำหรับผู้เตรียมตัวรับศีลล้างบาป

การเรียนคำสอน คือการเรียนรู้ถึงเนื้อหาสาระที่เป็นหลักสำคัญพื้นฐานของความเชื่อคาทอลิกและหลักศีลธรรมที่ชัดเจนสมบูรณ์

รับสมัครผู้สนใจที่มีอายุตั้งแต่ 7-15 ปี
• ผู้ที่สนใจศึกษาศาสนาคริสต์ นิกายคาทอลิก
• ผู้ที่มีความประสงค์รับศีลล้างบาป

การเรียน-การสอน
เริ่ม 9 มิถุนายน 2019 – 29 มีนาคม 2020 
เรียนทุกวันอาทิตย์ เวลา 11:00-12:30 น.
ณ ห้องคำสอนเด็ก อาคารสำนักงานวัด ชั้น 2

สอบถามรายละเอียดและกรอกใบสมัครได้ที่สำนักงานวัดเซนต์จอห์น

คริสตศาสนธรรม
(คำสอนผู้ใหญ่)
เรียนฟรี!

ทุกวันอาทิตย์ เวลา 11:00 - 12:30 น.

งดให้บริการชั่วคราว

เริ่ม 9 มิถุนายน 2019 - 29 มีนาคม 2020
(โปรดติดตามตารางเรียนประจำปี 2020 เร็วๆ นี้)

วัดเซนต์จอห์น เปิดสอนคริสตศาสนธรรม (คำสอนผู้ใหญ่) สำหรับผู้เตรียมตัวรับศีลล้างบาป, ศีลกำลัง และ ศีลมหาสนิท  หรือ ผู้ต้องการเรียนรู้คำสอนเพิ่มเติม

การเรียนคำสอน คือการเรียนรู้ถึงเนื้อหาสาระที่เป็นหลักสำคัญพื้นฐานของความเชื่อคาทอลิกและหลักศีลธรรมที่ชัดเจนสมบูรณ์

รับสมัครผู้สนใจที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป…
• ผู้ที่สนใจศึกษาศาสนาคริสต์ นิกายคาทอลิก
• ผู้ที่มีความประสงค์รับศีลล้างบาป
• คริสตชนคาทอลิกที่รับศีลล้างบาปแล้ว แต่ยังมิได้รับศีลมหาสนิทครั้งแรก และ/หรือศีลกำลัง

การเรียน-การสอน
เริ่ม 9 มิถุนายน 2019 – 29 มีนาคม 2020 
เรียนทุกวันอาทิตย์ เวลา 11:00-12:30 น.
ณ ห้องคำสอนผู้ใหญ่ อาคารสำนักงานวัด ชั้น 2

สอบถามรายละเอียดและกรอกใบสมัครได้ที่สำนักงานวัดเซนต์จอห์น

สอนภาษาอังกฤษ ฟรี!

ทุกวันอาทิตย์
เวลา 09.30-10.30 น.

งดให้บริการชั่วคราว

กลุ่มเด็กอายุระหว่าง 7-12 ปี และ กลุ่มผู้ปกครองเด็กรวมถึงผู้สนใจ ลงชื่อได้ที่สำนักงานวัด
บริการตรวจสุขภาพ ฟรี!

ทุกวันอาทิตย์ ต้นเดือน
เวลา 07.30-10.30 น.

งดให้บริการชั่วคราว

ปรึกษาแพทย์ วัดความดันโลหิต ตรวจน้ำตาล และไขมันในเลือด

โครงการให้คำปรึกษาสุขภาพจิต ฟรี!

ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์

กรุณาติดต่อล่วงหน้าเพื่อนัดวันและเวลา
โทร 02-938-7783

กลุ่มเวชบุคคล วัดเซนต์จอห์น ได้ดำเนินโครงการ “ให้คำปรึกษาสุขภาพจิตแก่คริสตชนวัดเซนต์จอห์น” มาตั้งแต่ พ.ศ. 2559 แล้ว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คำปรึกษาแนะนำด้านจิตวิทยา และ เพื่อให้คริสตชนวัดเซนต์จอห์นมีสุขภาพจิตที่ดี

ดำเนินงานโดย พญ.สุจินตนา แสงสายัณห์, ดร.มฤษฎ์ แก้วจินดา และทีมงานนักจิตวิทยาบำบัด

ซึ่งว่างให้คำปรึกษา ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ ที่วัดเซนต์จอห์น โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ทุกวันนี้โครงการนี้ยังดำเนินการอยู่

ผู้สนใจขอรับคำปรึกษา กรุณาติดต่อล่วงหน้าเพื่อนัดวันและเวลา
โทร 02-938-7783

โครงการให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย ฟรี!

ทุกวันอาทิตย์
เวลา 9.00 – 12.00 น.

ณ ชั้นล่าง อาคารสำนักงานวัดเซนต์จอห์น

วัดเซนต์จอห์น จัดโครงการ “ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายแก่คริสตชนวัดเซนต์จอห์น” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้คำปรึกษาแนะนำด้านกฎหมาย และ แก้ปัญหาทางกฎหมาย

ให้คำปรึกษาทุกวันอาทิตย์
เวลา 9.00 – 12.00 น.

ณ ชั้นล่าง อาคารสำนักงานวัดเซนต์จอห์น

ดำเนินงานโดยทีมงานที่ปรึกษากฎหมายวัดเซนต์จอห์น อาทิเช่น คุณบุญศรี กอบบุญ อดีตหัวหน้าคณะผู้พิพากษาในศาลฎีกา และ คุณมนัส สุขสวัสดิ์ อดีตรองอัยการสูงสุด (ขณะนี้เป็นอัยการอาวุโส)

สอนร้อยสายประคำ ฟรี!

ทุกวันอาทิตย์
เวลา 8.00 น.

งดให้บริการชั่วคราว

วัดเซนต์จอห์น เปิดสอนวิธีร้อยสายประคำแก่ผู้สนใจ บริเวณใต้อาคารสำนักงานวัด เริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2018 เป็นต้นไป

อย่าลืม..แบ่งปันหน้านี้ให้เพื่อนนะ แชร์เลย!!

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email

วัดเซนต์จอห์น 1110/9 ลาดพร้าว ซอย 2 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

Copyright © 2019 Saint John Church. All Rights Reserved.