[hfe_template id='3451']
St. John Church
งานอภิบาลวัดเซนต์จอห์น
ศีลล้างบาปทารกและเด็ก

1. โปรดศีลล้างบาปเด็ก
   ทุกวันอาทิตย์ที่ 2 ของเดือน
   เวลา หลังมิสซา 09:30 น. (ภาษาไทย)
   และ หลังมิสซา 11:00 น. (ภาษาอังกฤษ)

2. ขอให้บิดา มารดา หรือ ญาติของเด็ก กรอกแบบฟอร์มขอรับศีลล้างบาป ล่วงหน้า 2 สัปดาห์ พร้อมแนบเอกสารที่ใช้ประกอบพิธีกรรม

1. สำเนาบัตรประชาชนของบิดาและมารดา
2. สำเนาทะเบียนบ้านของบิดามารดา
3. สำเนาสูจิบัตรของเด็กที่จะรับศีลล้างบาป

ศีลสมรส

ขอให้คู่สมรสดำเนินการดังนี้

1. ติดต่อพระสงฆ์ ล่วงหน้าก่อนพิธีสมรส 3-6 เดือน

2. รับการอบรมเตรียมเข้าสู่ชีวิตสมรส
   – ณ วัดพระมหาไถ่ กรุงเทพฯ
     (มีอบรมวันอาทิตย์สัปดาห์ที่ 1 และ 2 ของทุกเดือน) หรือ
   – ณ ศูนย์อบรมเตรียมแต่งงาน สำนักมิสซัง
     (มีอบรมวันอาทิตย์สัปดาห์ที่ 3 และ 4 ของทุกเดือน)

3. กรอกแบบฟอร์มขอรับการสมรสที่สำนักงานวัด พร้อมแนบเอกสารที่ใช้ประกอบพิธีกรรม
   (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ด้านล่าง)

4. นัดเวลากับพระสงฆ์เพื่อรับการสัมภาษณ์ตามข้อกำหนดของพระศาสนจักร

5. ชำระค่าใช้จ่าย
   – ค่าดอกไม้ (รวมช่อปูเก้) 10,000 บาท หรือ ตามตกลง
   – ค่าสถานที่และค่าแอร์ 4,000 บาท
   – ค่าผู้เล่นออร์แกนและขับร้องเพลง 1,000 บาท หรือ ตามตกลง
  หมายเหตุ : ราคาดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาสอบถามเพิ่มเติม ติดต่อสำนักงานวัด คลิก!!

6. นัดเวลาเพื่อซ้อมพิธี

7. ในวันประกอบพิธี ขอให้คู่สมรสจัดเตรียม
   – พยาน (คาทอลิก) 2 ท่าน
   – แหวนสมรส 2 วง
   – เด็กถือแหวน 1 คน
   – เด็กถือเทียน 2 คน
   – ผู้อ่านบทอ่าน 2 คน

1. ใบรับรองศีลล้างบาป ที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน
2. หนังสือคำมั่นสัญญาของฝ่ายคาทอลิก
3. หนังสือรับรองสถานะของฝ่ายมิใช่คาทอลิก ว่ายังไม่เคยแต่งงานมาก่อน พร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับรอง
4. ประกาศนียบัตรผ่านการอบรมตามข้อ 2
5. รูปถ่ายสำหรับติดประกาศนียบัตรรับรองการสมรสและเอกสารสัมภาษณ์
   ขนาด 3 นิ้ว คนละ 2 รูป

ศีลมหาสนิทผู้สูงอายุและผู้ป่วย
ทุกวัน พุธ/พฤหัส (ต้นเดือน)
ถ้าต้องการให้คุณพ่อไปส่งศีลที่บ้าน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่วัด
ศีลอภัยบาป
ก่อนเริ่มมิสซา 30 นาที
คริสตศาสนธรรม
(คำสอนเด็ก)
เรียนฟรี!

ทุกวันอาทิตย์ เวลา 11:00 - 12:30 น.

งดให้บริการชั่วคราว

เริ่ม 9 มิถุนายน 2019 - 29 มีนาคม 2020
(โปรดติดตามตารางเรียนประจำปี 2020 เร็วๆ นี้)

วัดเซนต์จอห์น เปิดสอนคริสตศาสนธรรม (คำสอนเด็ก) สำหรับผู้เตรียมตัวรับศีลล้างบาป

การเรียนคำสอน คือการเรียนรู้ถึงเนื้อหาสาระที่เป็นหลักสำคัญพื้นฐานของความเชื่อคาทอลิกและหลักศีลธรรมที่ชัดเจนสมบูรณ์

รับสมัครผู้สนใจที่มีอายุตั้งแต่ 7-15 ปี
• ผู้ที่สนใจศึกษาศาสนาคริสต์ นิกายคาทอลิก
• ผู้ที่มีความประสงค์รับศีลล้างบาป

การเรียน-การสอน
เริ่ม 9 มิถุนายน 2019 – 29 มีนาคม 2020 
เรียนทุกวันอาทิตย์ เวลา 11:00-12:30 น.
ณ ห้องคำสอนเด็ก อาคารสำนักงานวัด ชั้น 2

สอบถามรายละเอียดและกรอกใบสมัครได้ที่สำนักงานวัดเซนต์จอห์น

คริสตศาสนธรรม
(คำสอนผู้ใหญ่)
เรียนฟรี!

ทุกวันอาทิตย์ เวลา 11:00 - 12:30 น.

งดให้บริการชั่วคราว

เริ่ม 9 มิถุนายน 2019 - 29 มีนาคม 2020
(โปรดติดตามตารางเรียนประจำปี 2020 เร็วๆ นี้)

วัดเซนต์จอห์น เปิดสอนคริสตศาสนธรรม (คำสอนผู้ใหญ่) สำหรับผู้เตรียมตัวรับศีลล้างบาป, ศีลกำลัง และ ศีลมหาสนิท  หรือ ผู้ต้องการเรียนรู้คำสอนเพิ่มเติม

การเรียนคำสอน คือการเรียนรู้ถึงเนื้อหาสาระที่เป็นหลักสำคัญพื้นฐานของความเชื่อคาทอลิกและหลักศีลธรรมที่ชัดเจนสมบูรณ์

รับสมัครผู้สนใจที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป…
• ผู้ที่สนใจศึกษาศาสนาคริสต์ นิกายคาทอลิก
• ผู้ที่มีความประสงค์รับศีลล้างบาป
• คริสตชนคาทอลิกที่รับศีลล้างบาปแล้ว แต่ยังมิได้รับศีลมหาสนิทครั้งแรก และ/หรือศีลกำลัง

การเรียน-การสอน
เริ่ม 9 มิถุนายน 2019 – 29 มีนาคม 2020 
เรียนทุกวันอาทิตย์ เวลา 11:00-12:30 น.
ณ ห้องคำสอนผู้ใหญ่ อาคารสำนักงานวัด ชั้น 2

สอบถามรายละเอียดและกรอกใบสมัครได้ที่สำนักงานวัดเซนต์จอห์น

สอนภาษาอังกฤษ ฟรี!

ทุกวันอาทิตย์
เวลา 09.30-10.30 น.

งดให้บริการชั่วคราว

กลุ่มเด็กอายุระหว่าง 7-12 ปี และ กลุ่มผู้ปกครองเด็กรวมถึงผู้สนใจ ลงชื่อได้ที่สำนักงานวัด
บริการตรวจสุขภาพ ฟรี!

ทุกวันอาทิตย์ ต้นเดือน
เวลา 07.30-10.30 น.

งดให้บริการชั่วคราว

ปรึกษาแพทย์ วัดความดันโลหิต ตรวจน้ำตาล และไขมันในเลือด

โครงการให้คำปรึกษาสุขภาพจิต ฟรี!

ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์

กรุณาติดต่อล่วงหน้าเพื่อนัดวันและเวลา
โทร 02-938-7783

กลุ่มเวชบุคคล วัดเซนต์จอห์น ได้ดำเนินโครงการ “ให้คำปรึกษาสุขภาพจิตแก่คริสตชนวัดเซนต์จอห์น” มาตั้งแต่ พ.ศ. 2559 แล้ว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คำปรึกษาแนะนำด้านจิตวิทยา และ เพื่อให้คริสตชนวัดเซนต์จอห์นมีสุขภาพจิตที่ดี

ดำเนินงานโดย พญ.สุจินตนา แสงสายัณห์, ดร.มฤษฎ์ แก้วจินดา และทีมงานนักจิตวิทยาบำบัด 

ซึ่งว่างให้คำปรึกษา ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ ที่วัดเซนต์จอห์น โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ทุกวันนี้โครงการนี้ยังดำเนินการอยู่

ผู้สนใจขอรับคำปรึกษา กรุณาติดต่อล่วงหน้าเพื่อนัดวันและเวลา
โทร 02-938-7783

โครงการให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย ฟรี!

ทุกวันอาทิตย์
เวลา 9.00 – 12.00 น.

ณ ชั้นล่าง อาคารสำนักงานวัดเซนต์จอห์น

วัดเซนต์จอห์น จัดโครงการ “ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายแก่คริสตชนวัดเซนต์จอห์น” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้คำปรึกษาแนะนำด้านกฎหมาย และ แก้ปัญหาทางกฎหมาย

ให้คำปรึกษาทุกวันอาทิตย์
เวลา 9.00 – 12.00 น.

ณ ชั้นล่าง อาคารสำนักงานวัดเซนต์จอห์น

ดำเนินงานโดยทีมงานที่ปรึกษากฎหมายวัดเซนต์จอห์น อาทิเช่น คุณบุญศรี กอบบุญ อดีตหัวหน้าคณะผู้พิพากษาในศาลฎีกา และ คุณมนัส สุขสวัสดิ์ อดีตรองอัยการสูงสุด (ขณะนี้เป็นอัยการอาวุโส)

สอนร้อยสายประคำ ฟรี!

ทุกวันอาทิตย์
เวลา 8.00 น.

งดให้บริการชั่วคราว

วัดเซนต์จอห์น เปิดสอนวิธีร้อยสายประคำแก่ผู้สนใจ บริเวณใต้อาคารสำนักงานวัด เริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2018 เป็นต้นไป

อย่าลืม..แบ่งปันหน้านี้ให้เพื่อนนะ แชร์เลย!!

[seed_social]
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
[hfe_template id='3140']