Saint John Church

ผู้อำนวยการสภาภิบาลวัดเซนต์จอห์นได้เป็นตัวแทนกล่าวคำอวยพรและมอบของขวัญเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2020 ให้แก่คุณพ่อผู้อภิบาลวัดเซนต์จอห์น

NEWS & EVENTS ข่าวสารวัดเซนต์จอห์น ผู้อำนวยการสภาภิบาลวัดเซนต์จอห์นได้เป็นตัวแทนกล่าวคำอวยพรและมอบของขวัญเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2020 ให้แก่คุณพ่อผู้อภิบาลวัดเซนต์จอห์นทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ บาดหลวงยอห์น ชัยยะ กิจสวัสดิ์ , บาดหลวงวินเซนต์ เอกพงษ์ พงษ์สูงเนิน และ บาดหลวงยอห์น บอสโก ณรงค์ รวมอร่าม เมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา # วัดเซนต์จอห์น

ประชุมสภาภิบาลวัดเซนต์จอห์น ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2020

NEWS & EVENTS ข่าวสารวัดเซนต์จอห์น ภาพบรรยากาศการประชุมสภาภิบาลวัดเซนต์จอห์นณ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น เมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาและในตอนท้ายผู้อำนวยการสภาภิบาลวัดเซนต์จอห์นได้เป็นตัวแทนกล่าวคำอวยพรและมอบของขวัญให้แก่คุณพ่อ ยอห์น ชัยยะ กิจสวัสดิ์ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2020 อีกด้วย # วัดเซนต์จอห์น