Saint John Church

แรงบันดาลใจในการเป็นคริสตชน – มารีอา อนงค์ไพร สู้ชนะ

แรงบันดาลใจในการเป็นคริสตชนโดยคำชักชวนของแฟนและครอบครัวที่เป็นคาทอลิก ปรารถนาให้ดิฉันเป็นส่วนหนึ่งในคริสต์ศาสนา จะได้เป็นครอบครัวเดียวกันที่สมบูรณ์ ด้วยการเล่าเรื่องราวต่าง ๆ ของพระคริสต์และแม่พระให้ดิฉันฟังตลอด จึงเกิดความซาบซึ้งและสนใจที่จะมาศึกษาคำสอนอย่างจริงจัง อีกทั้งเป็นการเตรียมตัวก่อนเข้าสู่พิธีแต่งงานอย่างถูกจารีตประเพณีของคาทอลิก

แรงบันดาลใจในการเป็นคริสตชน – นิโคลัส ธงชัย เพิ่มวัฒนานนท์

ตอนเด็ก ๆ อยู่ราชบุรีได้มีโอกาสเข้าไปสัมผัสบรรยากาศภายในวัดคาทอลิก มีความรู้สึกสุขใจอย่างบอกไม่ถูก จนเวลาผ่านมาเนินนาน ครั้งเมื่อลูกสาวมาเรียนคำสอนและตัดสินใจรับศีลล้างบาปที่วัดเซนต์จอห์น เห็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับชีวิตลูกสาวในทางที่ดีขึ้นอย่างมาก

แรงบันดาลใจในการเป็นคริสตชน – ลูเซีย โยนออฟอาร์ค นิชาภา กิตติวัฒนกุล

เริ่มรู้จักพระเจ้าตอนเรียนอยู่ปี 2 และเริ่มสนใจศึกษาพระคัมภีร์จากห้องสมุดตอนเรียนปี 4 ทุก ๆ ครั้งที่ได้อ่านพระคัมภีร์จะมีความสุขมาก ในห้วงหนึ่งของชีวิตที่ขุ่นมั่วมีความคิดที่จะฆ่าตัวตาย แต่ด้วยพระเจ้าทรงดลใจให้หลุดพ้นจากห้วงเวลานั้นและทรงชี้นำให้มีชีวิตอยู่ต่อไป ดิฉันชอบการสวดภาวนาทุกค่ำคืน ทำให้จิตใจสงบ และดิฉันก็รู้ว่าพระเจ้าทรงรับฟังทุกเรื่องราวที่ดิฉันพูด และทรงตอบรับคำภาวนากลับมาในหนทางที่แตกต่างกัน ทั้งจากหนังสือที่อ่าน จากคำปลอบประโลม และข้อคิดเห็นจากเพื่อนที่ผ่านเข้ามาในห้วงเวลานั้นได้อย่างเหมาะเจาะเหมาะสม ทำให้ดิฉันมีสติและคิดได้ ความรักของพระเจ้า ได้เปลี่ยนแปลงชีวิตดิฉันให้ดีขึ้น ทำให้ดิฉันอยากเป็นศิษย์ติดตามพระองค์ จึงได้มาเรียนคำสอนเพิ่มพูนความรู้ให้ถูกต้อง เพื่อการรับศีลล้างบาปเป็นคริสตชนอย่างสมบูรณ์ ลูเซีย โยนออฟอาร์ค นิชาภา กิตติวัฒนกุล

วัดเซนต์จอห์นเปิดรับสมัครผู้สนใจ “คริสตศาสนธรรม” เรียนคำสอนผู้ใหญ่ รุ่นปี 2020

เพื่อรู้จักศาสนาคริสต์ นิกายคาทอลิก หรือเพื่อรับศีลล้างบาปเป็นคริสตชน หรือเพื่อรื้อฟื้นความรู้ด้านคำสอน ทุกวันอาทิตย์ เวลา 10.30-12.00 น. เริ่มเรียน วันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม ศกนี้

วัดเซนต์จอห์นขอร่วมแสดงความยินดีกับ คริสตชนใหม่ (วัดเซนต์จอห์น) รุ่นปี 2019

ยินดีต้อนรับคริสตชนใหม่วัดเซนต์จอห์นทั้ง 13 ท่าน ที่มีความศรัทธาในองค์พระเจ้า เข้ารับการอบรมคำสอนด้วยความตั้งใจจนจบการอบรม และได้ขอรับศีลล้างบาปเมื่อเย็นวันเสาร์ที่ 13 มิถุนายนที่ผ่านมา

ภาพบรรยากาศ พิธีรับศีลล้างบาปคริสตชนใหม่วัดเซนต์จอห์น รุ่นปี 2019

ยินดีต้อนรับคริสตชนใหม่วัดเซนต์จอห์นทั้ง 13 ท่าน ที่มีความศรัทธาในองค์พระเจ้า เข้ารับการอบรมคำสอนด้วยความตั้งใจจนจบการอบรม และได้ขอรับศีลล้างบาปเมื่อเย็นวันเสาร์ที่ 13 มิถุนายนที่ผ่านมา

ภาพบรรยากาศงานต้อนรับคริสตชนใหม่วัดเซนต์จอห์น รุ่นปี 2018

งานต้อนรับคริสตชนใหม่วัดเซนต์จอห์น รุ่นปี 2018 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน 2019 ณ วัดเซนต์จอห์น

ภาพบรรยากาศวันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์และพิธีรับศีลล้างบาปคริสตชนใหม่วัดเซนต์จอห์น รุ่นปี 2018

ยินดีต้อนรับคริสตชนใหม่วัดเซนต์จอห์นที่มีความศรัทธาในองค์พระเจ้า เข้ารับการอบรมคำสอนด้วยความตั้งใจจนจบการอบรม และได้ขอรับศีลล้างบาปเมื่อเย็นวันเสาร์ที่ 20 เมษายน 2019 ณ วัดเซนต์จอห์น

ฉลองเทศกาลปัสกาและพิธีรับศีลล้างบาปคริสตชนใหม่วัดเซนต์จอห์น รุ่นปี 2017

ยินดีต้อนรับคริสตชนใหม่วัดเซนต์จอห์นทั้ง 14 ท่าน ที่มีความศรัทธาในองค์พระเจ้า เข้ารับการอบรมคำสอนด้วยความตั้งใจจนจบการอบรม และได้ขอรับศีลล้างบาปเมื่อเย็นวันเสาร์ที่ 31 พฤษภาคม 2018 ณ วัดเซนต์จอห์น