นักบุญคริสโตเฟอร์ มากัลเลนส์ พระสงฆ์ และเพื่อนมรณสักขี (ระลึกถึงวันที่ 21 พฤษภาคม)

นักบุญคริสโตเฟอร์ มากัลเลนส์ และเพื่อนมรณสักขี 🔶 ระลึกถึงวันที่ 21 พฤษภาคม 🔶 คริสโตเฟอร์ มากัลเลนส์ เกิดในครอบครัวชาวนาชาวไร่ เมื่ออายุ 30 ปีได้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์แห่งอัครสังฆมณฑลกวาดาลายาลา ประเทศเม็กซิโก ท่านเป็นพระสงฆ์ที่มีความเชื่อแรงกล้า อุทิศตนเพื่อพัฒนาพี่น้องคริสตชนที่ท่านดูแล