เรื่องเล่าจากพี่ชายท่านหนึ่งฉายภาพ ‘ความสำเร็จ’ ของพี่สาวในบทบาทการเป็นคนดูแล “เรื่องในบ้าน” โดย.. นิ้วกลม

พี่ชายคนหนึ่งเล่าถึงพี่สาวของเขาว่า ก่อนหน้านี้นานมาแล้วพี่สาวถูกให้ออกจากงาน จากนั้นจึงรับบทบาทเป็นคนดูแล “เรื่องในบ้าน” ขณะที่พี่น้องคนอื่นก็ออกไปทำงานในบริษัทหรือกิจการตัวเอง โลกของพี่สาวคือการดูแลพ่อแม่และภาระหน้าที่ต่าง ๆ ในบ้าน ซึ่งในสายตาที่มักตัดสินคนจากหน้าที่การงานอาจมองว่าชีวิตของพี่สาวเป็นชีวิตที่ล้มเหลว เพราะไม่มีงานทำ กระทั่งตัวเธอเองก็อาจรู้สึกเช่นนั้น