นักบุญปันคราส มรณสักขี (ระลึกถึงวันที่ 12 พฤษภาคม)

นักบุญปันคราส มรณสักขี 🔶 ระลึกถึงวันที่ 12 พฤษภาคม 🔶 องค์อุปถัมภ์ขององค์การเยาวชน นักบุญองค์นี้ ซึ่งได้รับมงกุฎของการเป็นมรณสักขี เพราะความเชื่อในสมัยจักรพรรดิ ดีโอเคลซีอานุส ปฏิทินพิธีกรรมฉบับใหม่ได้ทำการระลึกถึงท่านเป็นพิเศษ