เข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจผู้สูงอายุเขต 2 และสัตบุรุษวัดเซนต์จอห์น โอกาสเตรียมสมโภชปัสกา

เข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจผู้สูงอายุเขต 2 และสัตบุรุษวัดเซนต์จอห์น โอกาสเตรียมสมโภชปัสกา ณ วัดเซนต์จอห์น วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2019