นักบุญมารีอา มักดาเลนา เด ปัสซี พรหมจารี (ระลึกถึงวันที่ 25 พฤษภาคม)

นักบุญมารีอา มักดาเลนา เด ปัสซี พรหมจารี 🔶 ระลึกถึงวันที่ 25 พฤษภาคม 🔶 จากครอบครัว “เด ปัสซี” ที่สูงศักดิ์ของเมืองฟลอเรนซ์ กาเธรีนา ได้เข้าบวชในอารามคาร์แมล “พระนางมารีอาแห่งนิกรเทวดา” ที่เมืองฟลอเรนซ์ และได้ใช้ชื่อว่า มารีย์ มักดาลา ชีวิตของเธอเป็นการเอาตัวอย่างหญิงคนบาปในพระวรสารที่พระเยซูเจ้าได้ช่วยให้กลับใจ

พระนางมารีย์พรหมจารีแห่งฟาติมา (ระลึกถึงวันที่ 13 พฤษภาคม)

พระนางมารีย์พรหมจารีแห่งฟาติมา 🔶 ระลึกถึงวันที่ 1- พฤษภาคม 🔶 ชาวคาทอลิกศรัทธาต่อพระนางมารีย์ ผู้เป็นพระมารดาของพระเยซูเจ้า “แม่พระแห่งฟาติมา” คาทอลิกส่วนมากทราบว่า พระนางมารีย์ได้ประจักษ์มาแก่เด็กเลี้ยงแกะสามคน คือ ลูซีอา ซันโทส ฟรังซิสโก มาร์โต และน้องสาวชื่อ ยาชินทา มาร์โต ที่ตำบลฟาติมา ประเทศโปรตุเกส เมื่อวันอาทิตย์ที่ 13 พฤษภาคม 1917