สารวัด วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2019

“ทุกสิ่งที่พระบิดาทรงมีนั้นก็เป็นของเราด้วย พระจิตเจ้าจะทรงแจ้งให้ท่านรู้คำสอนที่ทรงรับจากเรา” 🔸 ยน 16:15 🔸 | สมโภชพระตรีเอกภาพ ปี C (วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2019)