Saint John Church

ฉลองพระนางมารีย์เสด็จเยี่ยม

นักบุญยอแซฟ กรรมกร 🔶 ระลึกถึงวันที่ 1 พฤษภาคม 🔶 เพื่อจะให้คนงานทั้งหลายได้มีนักบุญองค์อุปถัมภ์ของตน และเพื่อให้ความหมายแบบคริสตชนแก่ “วันกรรมกร” ด้วย

ฉลองพระนางมารีย์ เสด็จเยี่ยม (ระลึกถึงวันที่ 31 พฤษภาคม)

ฉลองพระนางมารีย์ เสด็จเยี่ยม 🔶 ระลึกถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 🔶 เราปิดเดือนแม่พระด้วยวันฉลอง “แม่พระเสด็จเยี่ยมนางเอลิซาเบธ” ซึ่งเป็นข้อรำพึงที่ 2 ของรหัสธรรมแห่งความชื่นชมยินดีเวลาที่เราสวดสายประคำ

พระนางมารีย์พรหมจารีแห่งฟาติมา (ระลึกถึงวันที่ 13 พฤษภาคม)

พระนางมารีย์พรหมจารีแห่งฟาติมา 🔶 ระลึกถึงวันที่ 1- พฤษภาคม 🔶 ชาวคาทอลิกศรัทธาต่อพระนางมารีย์ ผู้เป็นพระมารดาของพระเยซูเจ้า “แม่พระแห่งฟาติมา” คาทอลิกส่วนมากทราบว่า พระนางมารีย์ได้ประจักษ์มาแก่เด็กเลี้ยงแกะสามคน คือ ลูซีอา ซันโทส ฟรังซิสโก มาร์โต และน้องสาวชื่อ ยาชินทา มาร์โต ที่ตำบลฟาติมา ประเทศโปรตุเกส เมื่อวันอาทิตย์ที่ 13 พฤษภาคม 1917