Saint John Church

ภาพบรรยากาศพิธีบูชาขอบพระคุณ-กล่าวต้อนรับ บาดหลวงวินเซนต์ เอกพงษ์ พงษ์สูงเนิน และ บาดหลวงยอห์น บอสโก ณรงค์ รวมอร่าม ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยงานอภิบาลวัดเซนต์จอห์น

ภาพบรรยากาศพิธีบูชาขอบพระคุณ-กล่าวต้อนรับ บาดหลวงวินเซนต์ เอกพงษ์ พงษ์สูงเนิน และ บาดหลวงยอห์น บอสโก ณรงค์ รวมอร่าม ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยงานอภิบาลวัดเซนต์จอห์น วันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม 2019 ณ วัดเซนต์จอห์น

ภาพบรรยากาศพิธีบูชาขอบพระคุณ-กล่าวขอบคุณ บาดหลวงยอห์น บัปติสต์ ปรีชา รุจิพงศ์

งานขอบคุณ บาดหลวงยอห์น บัปติสต์ ปรีชา รุจิพงศ์ วันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม 2019 ณ วัดเซนต์จอห์น

ภาพบรรยากาศพิธีบูชาขอบพระคุณ-กล่าวขอบคุณ บาดหลวงยอห์น บัปติสต์ พงศ์เทพ ประมวลพร้อม

งานขอบคุณ บาดหลวงยอห์น บัปติสต์ พงศ์เทพ ประมวลพร้อม วันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2019 ณ วัดเซนต์จอห์น