Saint John Church

วัดเซนต์จอห์นขอร่วมแสดงความยินดีกับ คริสตชนใหม่ (วัดเซนต์จอห์น) รุ่นปี 2019

ยินดีต้อนรับคริสตชนใหม่วัดเซนต์จอห์นทั้ง 13 ท่าน ที่มีความศรัทธาในองค์พระเจ้า เข้ารับการอบรมคำสอนด้วยความตั้งใจจนจบการอบรม และได้ขอรับศีลล้างบาปเมื่อเย็นวันเสาร์ที่ 13 มิถุนายนที่ผ่านมา

ภาพบรรยากาศ พิธีรับศีลล้างบาปคริสตชนใหม่วัดเซนต์จอห์น รุ่นปี 2019

ยินดีต้อนรับคริสตชนใหม่วัดเซนต์จอห์นทั้ง 13 ท่าน ที่มีความศรัทธาในองค์พระเจ้า เข้ารับการอบรมคำสอนด้วยความตั้งใจจนจบการอบรม และได้ขอรับศีลล้างบาปเมื่อเย็นวันเสาร์ที่ 13 มิถุนายนที่ผ่านมา

ภาพบรรยากาศวันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์และพิธีรับศีลล้างบาปคริสตชนใหม่วัดเซนต์จอห์น รุ่นปี 2018

ยินดีต้อนรับคริสตชนใหม่วัดเซนต์จอห์นที่มีความศรัทธาในองค์พระเจ้า เข้ารับการอบรมคำสอนด้วยความตั้งใจจนจบการอบรม และได้ขอรับศีลล้างบาปเมื่อเย็นวันเสาร์ที่ 20 เมษายน 2019 ณ วัดเซนต์จอห์น

ฉลองเทศกาลปัสกาและพิธีรับศีลล้างบาปคริสตชนใหม่วัดเซนต์จอห์น รุ่นปี 2017

ยินดีต้อนรับคริสตชนใหม่วัดเซนต์จอห์นทั้ง 14 ท่าน ที่มีความศรัทธาในองค์พระเจ้า เข้ารับการอบรมคำสอนด้วยความตั้งใจจนจบการอบรม และได้ขอรับศีลล้างบาปเมื่อเย็นวันเสาร์ที่ 31 พฤษภาคม 2018 ณ วัดเซนต์จอห์น