Saint John Church

พิธีสมโภชพระวรกายพระโลหิตพระคริสตเจ้า วัดเซนต์จอห์น ปี 2019

พิธีสมโภชพระวรกายพระโลหิตพระคริสตเจ้า วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2019 ณ วัดเซนต์จอห์น

ภาพบรรยากาศ พิธีเอฟฟาธา คริสตชนใหม่วัดเซนต์จอห์น รุ่นปี 2018

พิธีเอฟฟาธา คริสตชนใหม่วัดเซนต์จอห์น รุ่นปี 2018 เมื่อวันเสาร์ที่ 20 เมษายน 2019 ณ โบสถ์อัสสัมชัญ บางรัก