Saint John Church

วัดเซนต์จอห์นขอร่วมแสดงความยินดีกับ คริสตชนใหม่ (วัดเซนต์จอห์น) รุ่นปี 2019

ยินดีต้อนรับคริสตชนใหม่วัดเซนต์จอห์นทั้ง 13 ท่าน ที่มีความศรัทธาในองค์พระเจ้า เข้ารับการอบรมคำสอนด้วยความตั้งใจจนจบการอบรม และได้ขอรับศีลล้างบาปเมื่อเย็นวันเสาร์ที่ 13 มิถุนายนที่ผ่านมา

ภาพบรรยากาศ พิธีรับศีลล้างบาปคริสตชนใหม่วัดเซนต์จอห์น รุ่นปี 2019

ยินดีต้อนรับคริสตชนใหม่วัดเซนต์จอห์นทั้ง 13 ท่าน ที่มีความศรัทธาในองค์พระเจ้า เข้ารับการอบรมคำสอนด้วยความตั้งใจจนจบการอบรม และได้ขอรับศีลล้างบาปเมื่อเย็นวันเสาร์ที่ 13 มิถุนายนที่ผ่านมา

ภาพบรรยากาศ มิสซา รอบ 9 โมงเช้า วันที่ 7 มิ.ย. 2020

เก็บตกภาพบรรยากาศพี่น้องสัตบุรุษที่เข้าร่วมมิสซา ณ วัดเซนต์จอห์นเมื่อวันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2020 ที่ผ่านมา

ภาพบรรยากาศ มิสซา รอบ 9 โมงเช้า วันที่ 31 พ.ค. 2020

เก็บตกภาพบรรยากาศพี่น้องสัตบุรุษที่เข้าร่วมมิสซา ณ วัดเซนต์จอห์นเมื่อวันอาทิตย์ที่ 31 พ.ค. 2020 ที่ผ่านมา

พิธีบูชาขอบพระคุณสมโภชพระคริสตสมภพ 24 ธ.ค. 2019

ภาพบรรยากาศมิสซาสมโภชพระคริสตสมภพในคืนวันคริสต์มาสอีฟ ณ วัดเซนต์จอห์นเมื่อวันที่ 24 ธ.ค. 2019

ภาพบรรยากาศพิธีบูชาขอบพระคุณ-กล่าวต้อนรับ บาดหลวงวินเซนต์ เอกพงษ์ พงษ์สูงเนิน และ บาดหลวงยอห์น บอสโก ณรงค์ รวมอร่าม ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยงานอภิบาลวัดเซนต์จอห์น

ภาพบรรยากาศพิธีบูชาขอบพระคุณ-กล่าวต้อนรับ บาดหลวงวินเซนต์ เอกพงษ์ พงษ์สูงเนิน และ บาดหลวงยอห์น บอสโก ณรงค์ รวมอร่าม ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยงานอภิบาลวัดเซนต์จอห์น วันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม 2019 ณ วัดเซนต์จอห์น

ภาพบรรยากาศพิธีบูชาขอบพระคุณเปิดปีฉลอง 350 ปี สถาปนามิสซังสยาม (ค.ศ. 1669 – 2019)

พิธีบูชาขอบพระคุณเปิดปีฉลอง 350 ปี มิสซังสยาม วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2019 ณ หอประชุมอาคารนักบุญสมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 2 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ อ.สามพราน จ.นครปฐม

ภาพบรรยากาศพิธีบูชาขอบพระคุณ-กล่าวขอบคุณ บาดหลวงยอห์น บัปติสต์ ปรีชา รุจิพงศ์

งานขอบคุณ บาดหลวงยอห์น บัปติสต์ ปรีชา รุจิพงศ์ วันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม 2019 ณ วัดเซนต์จอห์น

ภาพบรรยากาศพิธีบูชาขอบพระคุณ-กล่าวขอบคุณ บาดหลวงยอห์น บัปติสต์ พงศ์เทพ ประมวลพร้อม

งานขอบคุณ บาดหลวงยอห์น บัปติสต์ พงศ์เทพ ประมวลพร้อม วันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2019 ณ วัดเซนต์จอห์น

ภาพบรรยากาศงานต้อนรับคริสตชนใหม่วัดเซนต์จอห์น รุ่นปี 2018

งานต้อนรับคริสตชนใหม่วัดเซนต์จอห์น รุ่นปี 2018 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน 2019 ณ วัดเซนต์จอห์น