Saint John Church

3 มกราคม | ระลึกถึงนักบุญ เยนอเวฟาแห่งกรุงปารีส

นักบุญเยนอวีฟแห่งกรุงปารีส พรหมจารี องค์อุปถัมภ์ของผู้ประสบภัยพิบัติ รูปปั้นของนักบุญเยนอเวฟาเป็นรูปปั้นที่ท่านนักบุญแต่งกายแบบสตรีเลี้ยงแกะ กำลังเลี้ยงแกะและอ่านพระคัมภีร์ นักบุญเยนอเวฟาได้มีโอกาสพบนักบุญ เยรมาโนแห่งออร์ซีเออที่กำลังเดินทางไปแคว้นบริทาเนีย โดยผ่านทางชนบทรอบ ๆ กรุงปารีส ท่านนักบุญเห็นถึงพรสวรรค์อันยิ่งใหญ่ของเธอได้ชวนเชิญ เธอให้ละทิ้งการเลี้ยงแกะและอุทิศตนเพื่อท้องนาที่กว้างใหญ่กว่าคือการทำงานแพร่ธรรม เยนอเวฟาได้ถวายตัวแด่พระผู้เป็นเจ้าและทำกิจใช้โทษบาปอย่างหนัก ท่านรับประทานอาหารสัปดาห์ละ 2 ครั้ง รำพึง ภาวนา และโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วยเหลือคนที่อยู่ในความต้องการ มีส่วนร่วมในการความยุ่งยากของประชาชน อย่างเช่น เมื่ออุนนีแห่งวาติลาได้นำพวกบาร์บาเรียนเข้ามาในยุโรป เยนอเวฟา ได้ให้กำลังใจประชาชนและชักชวนให้ทุกคนช่วยกันต่อสู้กับพวกบาบาเรียน เธอได้เสียชีวิตในการรบนั้น ความกล้าหาญของเยนอเวฟาทำให้คนอื่นๆปลอดภัย ตั้งแต่นั้นชาวปารีสจึงถือว่าเยนอเวฟาเป็นองค์อุปถัมภ์ของพวกเขา ชาวปารีสได้สร้างอาสนวิหารเพื่อเป็นเกียรติแด่ท่านนักบุญ แต่ในสมัยปฏิรูปฝรั่งเศส อาสนวิหารนั้นได้กลายเป็นสถานที่ฝังศพของผู้มีชื่อเสียงของชาวฝรั่งเศส และเพื่อระลึกถึงความกล้าหาญของนักบุญ เยนอเวฟาก็ได้สร้างวัดน้อยใกล้กับอาสนวิหารเดิม ขอบคุณข้อมูล : http://www.catholic.or.th/

2 มกราคม | ระลึกถึงนักบุญบาซิล และ นักบุญเกรโกรี่ แห่งเมืองนาซีอันเซน พระสังฆราชและนักปราชญ์

นักบุญ บาซีลีโอ หรือ นักบุญ บาซิล เกิดในครอบครัวนักบุญท่านเองมีพรสวรรค์หลายอย่างด้วยกัน เช่นความเฉียวฉลาด ความใจดี การรู้จักจัดการเรื่องต่างๆ ความสามารถในการทำงานเป็นผู้เต็มไปด้วยพลังและทำงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย เป็นผู้ที่มีสมดุลย์และเป็นรูปแบบที่ครบถ้วนที่สุดคนหนึ่งของพระศาสนจักร ถึงกับได้รับขนานนามว่า“องค์ใหญ่” ท่านเป็นชาวโรมันท่ามกลางพวกกรีก ท่านได้เข้าเป็นฤาษีเมื่อมีอายุได้ 28 ปี และได้ทำการปฏิรูปชีวิตฤาษี ท่านไม่ต้องการให้ชีวิตของพวกเขาเป็นอะไรที่แปลกประหลาดพิสดารสำหรับโลก ตรงข้ามท่านต้องการให้ชีวิตของพวกฤาษีได้มีอิทธิพลต่อโลก นักบุญ เบเนดิกต์ เรียกท่านว่า “บิดาของพวกฤาษี”ท่านเป็นผู้ที่มีความรอบรู้ในเรื่องต่างๆ มากมายแม้ในเรื่องทางโลกด้วย นักบุญ บาซิล เป็นผู้ที่มีความสามารถในการอบรมเด็กหนุ่มสาวโดยใช้ความเข้มแข็งและความอ่อน โยนไปในตัวพร้อมกัน ท่านเป็นผู้แนะนำวิญญาณที่แท้จริงและไม่ชอบอะไรที่เกินไป เป็นคนที่ชอบลงมือทำจริงๆ เป็นต้นงานทางด้านความรักเมตตาช่วยเหลือผู้อื่น นักบุญ บาซิล ได้เป็นสังฆราชของเมืองเซซารียาแห่งแคว้นคัปปา-โดเซีย เมื่อมีอายุได้ 40 ปี ( เวลานี้คือเมืองเคเซรี ในประเทศตุรกี ) ซึ่งเป็นบ้านเกิดของท่านเอง ท่านได้จัดการให้พระศาสนจักรเป็นอิสระจากอำนาจ ของทางฝ่ายบ้านเมืองโดยไม่ยอมให้ฝ่ายอาณาจักรเข้ามาก้าวก่ายในเรื่องของพระศาสนจักร ท่านเป็นนักเทศน์ที่เข้มแข็ง ท่านได้ปฏิรูปเรื่องพิธีกรรมและได้ชักชวนสัตบุรุษให้รับศีลทุกวัน ได้สร้างเมืองสำหรับคนจนโดยให้มี โรงพยาบาล โรงเรียน และโรงงาน...

1 มกราคม | สมโภชพระนางมารีย์พระชนนีพระเจ้า

วันที่ 8 หลังจากการฉลองพระคริสตสมภพ ( 25 ธันวาคม ) เราคริสตชนทำการฉลอง “พระนางมารีย์ พระชนนีพระเจ้า” แต่ว่า วจนพิธีกรรมในวันฉลองวันนี้แทนที่จะเน้นที่ “พระนางมารีอา” กลับไปเน้นที่ “พระบุตรของพระนางและพระนามของพระบุตร” นักบุญเปาโลได้ย้ำถึงผลงานของการช่วยให้รอดที่ได้สำเร็จลงในองค์พระเยซูคริสตเจ้า ซึ่งพระนางมารีอาเองก็ได้มีส่วนอยู่ด้วย เพราะว่าเป็นพระนางเองที่พระบุตรพระเป็นเจ้าสามารถเสด็จลงมาในโลกนี้ในฐานที่ทรงเป็นมนุษย์จริง ๆ คนหนึ่ง ส่วนพระวรสารของวันนี้ได้จบลงด้วยการตั้งพระนาม “เยซู” ให้กับพระผู้เพิ่งได้บังเกิดมา ในขณะที่พระนางมารีย์ทรงมีส่วนร่วมในรหัสธรรมของพระบุตรพระเป็นเจ้าองค์นี่อย่างเงียบ ๆ แม้ว่าวจนพิธีกรรมในการฉลองในวันนี้จะมุ่งความสนใจไปหา “องค์พระบุตร”แต่ก็มิได้ทำ ให้บทบาทของผู้ที่เป็น “พระชนนีพระเจ้า” ด้อยลงไปแต่อย่างใด การที่พระนางมารีย์เป็นพระชนนีพระเจ้าจริง ๆ ก็เพราะความสัมพันธ์ที่พระนางมีต่อพระบุตรอย่างแนบแน่นนั่นเอง ดังนั้น ยิ่งเราคริสตชนจะให้ความคารวะต่อพระนางเพียงใด พระบุตรก็ยิ่งจะได้รับการถวายพระเกียรติมากขึ้นเท่านั้น การที่เราเรียกพระนางมารีย์ว่าเป็นพระชนนีพระเจ้า เป็นการแสดงให้เห็นถึงภาระหน้าที่ที่พระนางมีในประวัติศาสตร์แห่งความรอด และจากข้อเท็จจริงประการนี้แหละที่เป็นที่มาของความศรัทธาภักดีชนิดต่างๆ ที่บรรดาคริสตชนมีต่อพระนางมารีย์ เพราะว่าพระนางได้รับพระคุณมากมายจากพระเป็นเจ้ามิใช่สำหรับพระนางแต่เพียงผู้เดียว แต่ว่าเพื่อจะนำพระคุณ เหล่านั้นไปให้กับมวลมนุษย์อีกทอดหนึ่ง พระชนนีพระเจ้าและพระมารดาของมนุษยชาติ พระนาม “เยซู” อันมีความหมายว่า “พระเจ้าทรงช่วยให้รอด” ได้ช่วยนำเราให้เข้าสู่ธรรมล้ำลึกของพระคริสตเจ้าอย่างเต็มเปี่ยม คือ...