ภาพบรรยากาศพิธีบูชาขอบพระคุณเปิดปีฉลอง 350 ปี สถาปนามิสซังสยาม (ค.ศ. 1669 – 2019)

พิธีบูชาขอบพระคุณเปิดปีฉลอง 350 ปี มิสซังสยาม วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2019 ณ หอประชุมอาคารนักบุญสมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 2 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ อ.สามพราน จ.นครปฐม