Saint John Church

บทความ ความหมายวันพฤหัสบดีศักดิ์สิทธิ์

วันพฤหัสบดีศักดิ์สิทธิ์ คือ วันพฤหัสบดีในสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์ของเราคริสตชน ในวันนี้เป็นวันสำคัญเพราะเป็นวันระลึกถึงเหตุการณ์สำคัญในชีวิตของพระเยซูเจ้า คือการรับทานอาหารค่ำครั้งสุดท้ายกับบรรดาอัครสาวกก่อนที่จะถูกจับกุมและรับการพิพากษาให้ประการชีวิตโดยการตรึงร่างไว้กับไม้กางเขน

ภาพบรรยากาศวันพฤหัสบดีศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดเซนต์จอห์น ปี 2019

PHOTO & VDO ภาพกิจกรรมวัดเซนต์จอห์น กิจกรรม วันที่ 26 สิงหาคม 2018 | วัดเซนต์จอห์น คลิกดูภาพ หรือ ดาวน์โหลดภาพ คลิกดูภาพ หรือ ดาวน์โหลดภาพ คลิกดูภาพ หรือ ดาวน์โหลดภาพ คลิกดูภาพ หรือ ดาวน์โหลดภาพ คลิกดูภาพ หรือ ดาวน์โหลดภาพ คลิกดูภาพ หรือ ดาวน์โหลดภาพ คลิกดูภาพ หรือ ดาวน์โหลดภาพ คลิกดูภาพ หรือ ดาวน์โหลดภาพ คลิกดูภาพ หรือ ดาวน์โหลดภาพ คลิกดูภาพ หรือ ดาวน์โหลดภาพ คลิกดูภาพ หรือ ดาวน์โหลดภาพ คลิกดูภาพ หรือ ดาวน์โหลดภาพ คลิกดูภาพ หรือ ดาวน์โหลดภาพ...