Saint John Church

ภาพบรรยากาศวันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์และพิธีรับศีลล้างบาปคริสตชนใหม่วัดเซนต์จอห์น รุ่นปี 2018

ยินดีต้อนรับคริสตชนใหม่วัดเซนต์จอห์นที่มีความศรัทธาในองค์พระเจ้า เข้ารับการอบรมคำสอนด้วยความตั้งใจจนจบการอบรม และได้ขอรับศีลล้างบาปเมื่อเย็นวันเสาร์ที่ 20 เมษายน 2019 ณ วัดเซนต์จอห์น

ภาพบรรยากาศ พิธีเอฟฟาธา คริสตชนใหม่วัดเซนต์จอห์น รุ่นปี 2018

พิธีเอฟฟาธา คริสตชนใหม่วัดเซนต์จอห์น รุ่นปี 2018 เมื่อวันเสาร์ที่ 20 เมษายน 2019 ณ โบสถ์อัสสัมชัญ บางรัก