Saint John Church

วัดเซนต์จอห์นเปิดรับสมัครผู้สนใจ “คริสตศาสนธรรม” เรียนคำสอนผู้ใหญ่ รุ่นปี 2020

เพื่อรู้จักศาสนาคริสต์ นิกายคาทอลิก หรือเพื่อรับศีลล้างบาปเป็นคริสตชน หรือเพื่อรื้อฟื้นความรู้ด้านคำสอน ทุกวันอาทิตย์ เวลา 10.30-12.00 น. เริ่มเรียน วันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม ศกนี้

วัดเซนต์จอห์นขอร่วมแสดงความยินดีกับ คริสตชนใหม่ (วัดเซนต์จอห์น) รุ่นปี 2019

ยินดีต้อนรับคริสตชนใหม่วัดเซนต์จอห์นทั้ง 13 ท่าน ที่มีความศรัทธาในองค์พระเจ้า เข้ารับการอบรมคำสอนด้วยความตั้งใจจนจบการอบรม และได้ขอรับศีลล้างบาปเมื่อเย็นวันเสาร์ที่ 13 มิถุนายนที่ผ่านมา

ภาพบรรยากาศ พิธีรับศีลล้างบาปคริสตชนใหม่วัดเซนต์จอห์น รุ่นปี 2019

ยินดีต้อนรับคริสตชนใหม่วัดเซนต์จอห์นทั้ง 13 ท่าน ที่มีความศรัทธาในองค์พระเจ้า เข้ารับการอบรมคำสอนด้วยความตั้งใจจนจบการอบรม และได้ขอรับศีลล้างบาปเมื่อเย็นวันเสาร์ที่ 13 มิถุนายนที่ผ่านมา

ภาพบรรยากาศงานต้อนรับคริสตชนใหม่วัดเซนต์จอห์น รุ่นปี 2018

งานต้อนรับคริสตชนใหม่วัดเซนต์จอห์น รุ่นปี 2018 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน 2019 ณ วัดเซนต์จอห์น

ภาพบรรยากาศวันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์และพิธีรับศีลล้างบาปคริสตชนใหม่วัดเซนต์จอห์น รุ่นปี 2018

ยินดีต้อนรับคริสตชนใหม่วัดเซนต์จอห์นที่มีความศรัทธาในองค์พระเจ้า เข้ารับการอบรมคำสอนด้วยความตั้งใจจนจบการอบรม และได้ขอรับศีลล้างบาปเมื่อเย็นวันเสาร์ที่ 20 เมษายน 2019 ณ วัดเซนต์จอห์น

ภาพบรรยากาศ พิธีเอฟฟาธา คริสตชนใหม่วัดเซนต์จอห์น รุ่นปี 2018

พิธีเอฟฟาธา คริสตชนใหม่วัดเซนต์จอห์น รุ่นปี 2018 เมื่อวันเสาร์ที่ 20 เมษายน 2019 ณ โบสถ์อัสสัมชัญ บางรัก

ฉลองเทศกาลปัสกาและพิธีรับศีลล้างบาปคริสตชนใหม่วัดเซนต์จอห์น รุ่นปี 2017

ยินดีต้อนรับคริสตชนใหม่วัดเซนต์จอห์นทั้ง 14 ท่าน ที่มีความศรัทธาในองค์พระเจ้า เข้ารับการอบรมคำสอนด้วยความตั้งใจจนจบการอบรม และได้ขอรับศีลล้างบาปเมื่อเย็นวันเสาร์ที่ 31 พฤษภาคม 2018 ณ วัดเซนต์จอห์น