Saint John Church

สารวัด วันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2019

“เธอเป็นสุขที่เชื่อว่าพระวาจาที่พระเจ้าตรัสแก่เธอไว้จะเป็นจริง” 🔸 ลก 1:45 🔸 | สมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ ปี C (วันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2019)

สารวัด วันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม 2019

“จงเตรียมพร้อมไว้ เพราะบุตรแห่งมนุษย์จะเสด็จมาในเวลาที่ท่านมิได้คาดหมาย” 🔸 ลก 12:40 🔸 | สัปดาห์ที่ 19 เทศกาลธรรมดา ปี C (วันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม 2019)

สารวัด วันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม 2019

“จงระวังและรักษาตัวไว้ให้พ้นจากความโลภทุกชนิด” 🔸 ลก 12:15 🔸 | สัปดาห์ที่ 18 เทศกาลธรรมดา ปี C (วันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม 2019)

สารวัด วันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 2018

“เราเป็นปังแห่งชีวิต ผู้ที่มาหาเราจะไม่หิว และผู้ที่เชื่อในเราจะไม่กระหายอีกเลย” ยน 6:35 สัปดาห์ที่ 18 เทศกาลธรรมดา ปี B ( วันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 2018 ) ดาวน์โหลด สารวัด PDF ข่าวดีวันอาทิตย์ ยน 6:24-35 ดาวน์โหลด สารวัด PDF http://credit-n.ru/offers-zaim/creditplus-online-zaimi.html