วัดเซนต์จอห์นเปิดรับสมัครผู้สนใจ “คริสตศาสนธรรม” เรียนคำสอนผู้ใหญ่ รุ่นปี 2020

เพื่อรู้จักศาสนาคริสต์ นิกายคาทอลิก
หรือเพื่อรับศีลล้างบาปเป็นคริสตชน
หรือเพื่อรื้อฟื้นความรู้ด้านคำสอน
ทุกวันอาทิตย์ เวลา 10.30-12.00 น.
เริ่มเรียน วันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม ศกนี้