Saint John Church

วัดเซนต์จอห์นเปิดรับสมัครผู้สนใจ “คริสตศาสนธรรม” เรียนคำสอนผู้ใหญ่ รุ่นปี 2020

เพื่อรู้จักศาสนาคริสต์ นิกายคาทอลิก หรือเพื่อรับศีลล้างบาปเป็นคริสตชน หรือเพื่อรื้อฟื้นความรู้ด้านคำสอน ทุกวันอาทิตย์ เวลา 10.30-12.00 น. เริ่มเรียน วันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม ศกนี้

วัดเซนต์จอห์นขอร่วมแสดงความยินดีกับ คริสตชนใหม่ (วัดเซนต์จอห์น) รุ่นปี 2019

ยินดีต้อนรับคริสตชนใหม่วัดเซนต์จอห์นทั้ง 13 ท่าน ที่มีความศรัทธาในองค์พระเจ้า เข้ารับการอบรมคำสอนด้วยความตั้งใจจนจบการอบรม และได้ขอรับศีลล้างบาปเมื่อเย็นวันเสาร์ที่ 13 มิถุนายนที่ผ่านมา

ภาพบรรยากาศ พิธีรับศีลล้างบาปคริสตชนใหม่วัดเซนต์จอห์น รุ่นปี 2019

ยินดีต้อนรับคริสตชนใหม่วัดเซนต์จอห์นทั้ง 13 ท่าน ที่มีความศรัทธาในองค์พระเจ้า เข้ารับการอบรมคำสอนด้วยความตั้งใจจนจบการอบรม และได้ขอรับศีลล้างบาปเมื่อเย็นวันเสาร์ที่ 13 มิถุนายนที่ผ่านมา

ผู้อำนวยการสภาภิบาลวัดเซนต์จอห์นได้เป็นตัวแทนกล่าวคำอวยพรและมอบของขวัญเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2020 ให้แก่คุณพ่อผู้อภิบาลวัดเซนต์จอห์น

NEWS & EVENTS ข่าวสารวัดเซนต์จอห์น ผู้อำนวยการสภาภิบาลวัดเซนต์จอห์นได้เป็นตัวแทนกล่าวคำอวยพรและมอบของขวัญเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2020 ให้แก่คุณพ่อผู้อภิบาลวัดเซนต์จอห์นทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ บาดหลวงยอห์น ชัยยะ กิจสวัสดิ์ , บาดหลวงวินเซนต์ เอกพงษ์ พงษ์สูงเนิน และ บาดหลวงยอห์น บอสโก ณรงค์ รวมอร่าม เมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา # วัดเซนต์จอห์น

ประชุมสภาภิบาลวัดเซนต์จอห์น ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2020

NEWS & EVENTS ข่าวสารวัดเซนต์จอห์น ภาพบรรยากาศการประชุมสภาภิบาลวัดเซนต์จอห์นณ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น เมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาและในตอนท้ายผู้อำนวยการสภาภิบาลวัดเซนต์จอห์นได้เป็นตัวแทนกล่าวคำอวยพรและมอบของขวัญให้แก่คุณพ่อ ยอห์น ชัยยะ กิจสวัสดิ์ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2020 อีกด้วย # วัดเซนต์จอห์น