Saint John Church

วัดเซนต์จอห์นเปิดรับสมัครผู้สนใจ “คริสตศาสนธรรม” เรียนคำสอนผู้ใหญ่ รุ่นปี 2020

เพื่อรู้จักศาสนาคริสต์ นิกายคาทอลิก หรือเพื่อรับศีลล้างบาปเป็นคริสตชน หรือเพื่อรื้อฟื้นความรู้ด้านคำสอน ทุกวันอาทิตย์ เวลา 10.30-12.00 น. เริ่มเรียน วันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม ศกนี้

วัดเซนต์จอห์นขอร่วมแสดงความยินดีกับ คริสตชนใหม่ (วัดเซนต์จอห์น) รุ่นปี 2019

ยินดีต้อนรับคริสตชนใหม่วัดเซนต์จอห์นทั้ง 13 ท่าน ที่มีความศรัทธาในองค์พระเจ้า เข้ารับการอบรมคำสอนด้วยความตั้งใจจนจบการอบรม และได้ขอรับศีลล้างบาปเมื่อเย็นวันเสาร์ที่ 13 มิถุนายนที่ผ่านมา

ภาพบรรยากาศ พิธีรับศีลล้างบาปคริสตชนใหม่วัดเซนต์จอห์น รุ่นปี 2019

ยินดีต้อนรับคริสตชนใหม่วัดเซนต์จอห์นทั้ง 13 ท่าน ที่มีความศรัทธาในองค์พระเจ้า เข้ารับการอบรมคำสอนด้วยความตั้งใจจนจบการอบรม และได้ขอรับศีลล้างบาปเมื่อเย็นวันเสาร์ที่ 13 มิถุนายนที่ผ่านมา

ภาพบรรยากาศ มิสซา รอบ 9 โมงเช้า วันที่ 7 มิ.ย. 2020

เก็บตกภาพบรรยากาศพี่น้องสัตบุรุษที่เข้าร่วมมิสซา ณ วัดเซนต์จอห์นเมื่อวันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2020 ที่ผ่านมา

ภาพบรรยากาศ มิสซา รอบ 9 โมงเช้า วันที่ 31 พ.ค. 2020

เก็บตกภาพบรรยากาศพี่น้องสัตบุรุษที่เข้าร่วมมิสซา ณ วัดเซนต์จอห์นเมื่อวันอาทิตย์ที่ 31 พ.ค. 2020 ที่ผ่านมา